Gebiedsvisie en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark

In het bestuursakkoord 2018-2022 staat ‘Het Energiepark en het naastgelegen gebied rond het Stadsbouwhuis bieden unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en skleinschalige culturele evenementen. We werken mee aan verder eplanontwikkeling voor dit gebied, met zorgvuldigheid boven snelheid‘.

Een gebiedsvisie is nodig
Om dit beleidsvoornemen te impelementeren  is een gebiedsvisie nodig voor het noordelijk deel van de binnenstad.  Lees verder

Specifieke randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark
Voor de ontwikkeling van het Energiepark heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk specifieke randvoorwaarden ontwikkeld. Deze zijn

  • Het Energiepark moet groenbestemming behouden
  • Geen nieuwe evenementenlocatie in het Energiepark
  • Publieke ruimte moet publieke ruimte blijven
  • Het geluidsniveau in het Energiepark mag de 45 dB(A) 
  • Geen versterkte muziek in het Energiepark
    Strikte handhaving van het alcoholverbod in de publieke ruimte van het Energiepark, Ambachtsplein en omliggende woongebieden moet blijven
  • Geen terrassen aan de waterkant
  • Gemeente heeft recht op eerste terugkoop van het Scheltemacomplex, de industrieel erfgoed gebouwen in het Energiepark en de Nuon-centrale
  • Scheltemacomplex: geen terrasboot en geen horecavergunning voor de tuin van het complex.

Meer over deze randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het Energiepark

Lees ook Twee plannen voor het Energiepark

 

Leiden, 15 juni 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *