NLB zoekt voorzitter Participatieplatform Energiepark

U hebt lange tijd niets van ons vernomen. Nadat half mei de Gemeenteraad het Ontwikkelplan Energiepark: Samen maken we de buurt had goedgekeurd liep het overleg met de Gemeente over de opzet van de participatie gedurende uitvoeringsfase van dit plan helemaal vast. Het NLB-bestuur besloot daarop medio juni de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder en BPD, met wie NLB sinds augustus 2018 had samengewerkt, te vragen om het overleg met de Gemeente over de participatie over te nemen. Tegelijkertijd schortte het bestuur al het overleg met Gemeente tot nader order op. Rond het NLB werd het daarna even heel stil.

Tot in september, toen wethouder Spijker contact opnam met de dringende uitnodiging om het gesprek over de participatie in de uitvoeringsfase weer aan te gaan. Het daaropvolgende overleg heeft geleid tot een resultaat waar we als NLB-bestuur heel blij mee zijn. Nog deze maand leggen de Gemeente en BPD/Steenvlinder de afspraken over de opzet van de participatie vast in hun samenwerkingswerkings-overeenkomst waarin zij de uitvoering van het Ontwikkelplan regelen. Begin volgend jaar zullen deze afspraken over de opzet van de participatie worden uitgewerkt en geoperationaliseerd in een tripartite overeenkomst tussen Gemeente, BPD/Steenvlinder en het Participatieplatform.

De Gemeente en BPD/Steenvlinder hebben NLB gevraagd een Participatieplatform op te richten waarmee het Leids maatschappelijke middenveld (bewoners, stadspartners, de maatschappelijke opvang, ondernemers, scholen en maatschappelijke organisaties in het gebied) breed vertegenwoordigd is bij de uitwerking en realisatie van het Ontwikkelplan Energiepark. Dit Participatieplatform zal de rol en activiteiten van NLB overnemen en met een eigen rechtspersoonlijkheid en bestuur de aanpak van de participatie bepalen en uitvoeren. Evenals bij de planontwikkeling in 2020 zal het bestuur van het Participatieplatform deelnemen aan het overleg in de Stuurgroep, de Driehoek (coördinatieteam) en het Kernteam van projectleiders. Ook zullen vertegenwoordigers van het Participatieplatform weer deel kunnen gaan nemen aan de taakinhoudelijke werkgroepen. Het Participatieplatform zal meebeslissen over ‘participatie onderwerpen’ zoals de planvorming en uitvoering van het ‘stadmaken’ (programmering van park, evenementen, horeca, de plinten van gebouwen, etc.), het ontwerp, realisatie en beheer van het park en overig openbaar gebied en de sociale veiligheid. De gebiedsontwikkelaars zullen straks hun bouwplannen niet alleen aan de Gemeente maar ook aan het Participatieplatform ter goedkeuring voorleggen. En, de Gemeente zal het Bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitsplan in overleg met het Participatieplatform en de gebiedsontwikkelaars opstellen. Natuurlijk zijn er ook onderwerpen waarover het Participatieplatform niet zal meepraten, waaronder vastgoedtransacties, investeringsbeslissingen, planning en andere financieel-economische zaken. Gemeente en BPD/Steenvlinder zullen het werk van het Participatieplatform facilitair en financieel ondersteunen, op basis van jaarplannen en – budgets.

Voorzitter en vicevoorzitter van het Participatieplatform

In begin 2022 zal het NLB-bestuur het stokje overdragen aan het Participatieplatform. Om dat mogelijk te maken zoekt het bestuur een bevlogen en verbindend voorzitter en energieke vicevoorzitter voor het bestuur dat deze unieke, baanbrekende participatie handen en voeten gaat geven.

Lees de advertentie met profiel van de voorzitter en vicevoorzitter.

Mocht u interesse hebben in één van deze functies, of anderszins om een bestuurlijk een rol te spelen in het Participatieplatform neem dan contact op met Karel Sant (karel.sant@ka-sa.nl of 06 51 49 9997). Als u in uw omgeving mensen kent die mogelijk belangstelling hebben in één van deze bestuursfuncties (en aan het profiel voldoen) dan kunt u hun namen ook aan hem doorgeven. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *