Huigpark

In tegenstelling tot het Energiepark wordt het Huigpark wel goed bezocht en gebruikt. De grond onder het Huigpark werd in 2013 gesaneerd en het park daarna opnieuw aangelegd. Twee jaar geleden nam de Stichting de Vrienden van het Singelpark het onderhoud van het park over van de gemeentelijke plantsoenendienst.

De Vrienden ontwikkelden een nieuw parkontwerp dat nu met financiële steun van Fonds 1818 stapsgewijs wordt gerealiseerd. De Vrienden verzorgen het reguliere onderhoud van het park in samenwerking met Gemiva en bewoners. Een deel van het Huigpark fungeerde vroeger als de begraafplaats voor niet kapitaalkrachtige Leidenaren. Samen met de Vrienden van het Singelpark spannen buurtbewoners zich in om een object ter herinnering aan dit verleden in het park te kunnen plaatsen.

Het Huigpark is een evenementenlocatie waar elk jaar twee evenementen van Cat 2a en twee van Cat 2b zijn toegestaan.

Als u informatie over het Huigpark, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.