Digitale Stadsbijeenkomst Energiepark en omgeving (15 oktober – webinar)

Tijdens een digitale Stadsbijeenkomst zullen we (Gemeente Leiden, het Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaars BPD, Steenvlinder en MBEG) u vertellen waar we staan in het uitwerken van het ruimtelijk ontwerp en de programmering voor het Energiepark en omgeving, vertellen we u wat de planning voor de komende maanden is, informeren we u over de meest actuele informatie over de haalbaarheidsstudie; en, kunt u al uw vragen stellen.

U bent van harte welkom op donderdag 15 oktober van 19.30 tot 21.00 bij deze digitale Stadsbijeenkomst (webinar).

Meld u alvast aan voor deze digitale stadsbijeenkomst

>> hier!<<

Dit is hét moment waarop we de meest actuele projectinformatie over het Energiepark en omgeving met u delen.

Digitale rondetafelgesprekken 12, 13, 14 oktober

Vanwege de Corona-maatregelen konden we de toetsingsgesprekken gepland voor eind september/begin oktober niet door laten gaan. In plaats daarvan organiseren we digitale rondtafelgesprekken om met u, in groepjes van 10 bewoners en stadspartners, in gesprek gaan over uitdagingen, dilemma’s en kansen die wij bij de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en de programmering van het Energiepark en omgeving tegenkomen

Meld u aan, uw mening en ideeën tellen!
We organiseren de volgende digitale rondetafelgesprekken:

Maandag 12 oktober  – 19.30 – 20.30:
Nieuwbouw Langegracht en maatschappelijke opvang (locatie De Sleutels)

Maandag 12 oktober  – 20.45 – 21.45:
Energiecentrale & Ambachtsplein

Dinsdag 13 oktober  – 19.30 – 20.30:
Programma voor het hele gebied

Dinsdag 13 oktober  – 20.45 – 21.45:
Nieuwbouw Langegracht (locatie  Stadsbouwhuis)

Woensdag 14 oktober  – 19.30 – 20.30:
Park & Water

Woensdag 14 oktober  – 20.45 – 21.45:
Mobiliteit, Parkeren en Duurzaamheid

Meld u aan voor één van deze digitale rondetafelgesprekken > hier!

Tot onze spijt moeten we u vragen om, als u zich al voor de toetsingsgepsrekken hebt aangemeld, dit weer te doen, nu voor de digitale rondetafelgesprekken. Onze excuses hiervoor.

Gespreksleiders van het burgerinitiatief Leidse Gesprekken zullen de gesprekken in goede banen leiden. Technisch ondersteuning tijdens de digitale bijeenkomsten wordt verzorgd door het bureau Kickstad.nl

Het aantal plaatsen is helaas beperkt. Toewijzing vindt plaats in volgorde van binnenkomst van uw aanmeldingen. U ontvangt van ons op donderdag 8 oktober een bericht bij welk rondetafelgesprek u bent ingedeeld (ook als we u niet hebben kunnen indelen hoort u dat van ons). Bij overgrote belangstelling zullen wij extra rondtafelgesprekken organiseren.

In het weekend van 10-11 oktober ontvangt u van ons informatie hoe u aan het rondetafelgesprek kunt deelnemen: een link (met instructies) naar het digitale platform waarop het rondetafelgesprek zal plaatsvinden. We sturen u dan ook de uitdagingen, dilemma’s, kansen die wij van onze kant graag in de rondetafelgesprekken ter sprake willen brengen.

Econsultatie 2: Dilemma’s, parkeren en meer

De resultaten van de 2de e-consultatie zijn uit. Met deze online enquête hebben we de mening van bewoners en stadspartners gevraagd over vragen zoals wel of geen extra voetgangersbrug over de Maresingel, wel of niet behouden van Loods CF in het Energiepark, wel of niet behouden van de zichtlijn vanuit Leiden-Noord op de Marekerk en andere dilemma’s waar we tegenaan gelopen zijn.   

De enquête is door 354 bewoners en stadspartners ingevuld en geretourneerd. Het voltooiingpercentage is 92%. Van de respondenten wonen 65,5% in de buurten rondom het Energiepark en omgeving, 29,2% elders in Leiden en 5,3% buiten Leiden.

Download het verslag.
Aan het verslag is een duidelijke samenvatting toegevoegd.  

Enkele conclusies
Van de respondenten is 61,8% van de respondenten zijn het er mee eens dat er een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel wordt geplaats. Maar, van de 106  bewoners uit Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid is 50% tegen de komst van deze brug die hun buurten met het Energiepark zal verbinden. Er zal met de wijkvereniging Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden gesproken over wat hun bezwaren zijn. De respondenten zijn duidelijk dat zij het belangrijk vinden dat de zichtlijn op de Marekerk behouden blijft, 69,6% vindt het een prima idee als de buitengevel van de Energiecentrale aangepast wordt, bijvoorbeeld door tegen de blinde westgevel apartementen te bouwen, en  78,5% van hen is het er mee eens dat het oudere gedeelte van het Tweelinghuis (aan de Langegracht) gesloopt wordt en vervangen wordt door appartementen.

Stadsbouwhuis: toch sloop

In juli heeft het Collegevan B&W besloten dat het Stadsbouwhuis gesloopt wordt en plaats moet maken voor woningen. Dit was één van de drie scenario’s die door de Gemeente, Nieuw Leids Bolwerk en OCE (Ontwikkelingsconsortium Energiepark – BPD, Steenvlinder en MBEG) met assistentie van het Leidse architecten bureau was onderzocht. De andere twee scenario’s waren (1) het Stadsbouwhuis deels behouden en aanvullen met nieuwbouw en (2) het Stadsbouwhuis in zijn geheel behouden en aanvullen met twee appartmentengebouwen aan de kant van het Huigpark.

Het college heeft de uitkomst van de online consultatie over een keuze tussen deze drie scenario’s meegewogen. Deze enquête was door Nieuw Leids Bolwerk en OCE. en werd door 255 omwonenden en andere betrokken Leidenaren ingevuld. Daarnaast zijn andere aspecten meegewogen, zoals de culturele waarde van het Stadsbouwhuis en de vraag in hoeverre de scenario’s inspelen op de ruimtelijke en programmatische uitgangspunten van de gemeentelijke Gebiedsvisie voor het Energiepark. Een samenvattende vergelijking vindt u in bovenstaande illustratie. De volledige beoordeling van de drie scenario’s is te raadplegen via de besluitenlijst van het College van B&W (eerste drie items).

Toekomst Stadsbouwhuis: conclusies e-consultatie

Lees het volledige rapport van de e-consultatie toekomst Stadsbouwhuis.

Als de respondenten van deze e-consultatie het voor het zeggen zouden hebben dan wordt aan het Stadsbouwhuis geen monumentenstatus toegekend (53% geen monumentenstatus/29% wel). Verder opteert 48% van de respondenten voor een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de bouw van een nieuwe, binnenstedelijke woonbuurt; 21% opteert voor behoud en transformatie van het gebouw.

Bij behoud en transformatie van het Stadsbouwhuis is 53% van de respondenten het oneens met het voorstel om aan de kant van het Huigpark nieuwe appartementengebouwen aan te bouwen. Twee derde van respondenten zou er verder geen problemen mee hebben als de gevel van het Stadsbouwhuis gewijzigd wordt ten behoeve van de nieuwe woonfunctie van het gebouw, bijvoorbeeld door het aanbrengen van balkons.

Over een gedeeltelijk sloop van het Stadsbouwhuis en nieuwbouw voor sociale huurwoningen wordt genuanceerd gedacht, evenals over een nieuwe mogelijke verbindingsstraat tussen de Langegracht en het Huigpark dat onderdeel is van dit scenario.

Van de respondenten vindt 81% het belangrijk (57% zelfs heel belangrijk) dat, bij een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de ontwikkeling van een nieuwe binnenstedelijke woonbuurt, optimaal kan worden ingespeeld op de behoefte in de woningmarkt en een verscheidenheid aan woningtypes voor een verschillende doelgroepen (starters, jonge gezinnen, ouderen) gebouwd wordt.

Als geen parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, zoals in scenario van behoud en transformatie is 52% van de respondenten het ermee eens dat nieuwe woningen zonder parkeerplaats en zonder parkeervergunning aangeboden worden (32% is het hier niet mee eens). Aan de andere kant, in hun response op het scenario sloop en nieuwbouw vindt 53% van de respondenten het belangrijk dat bewoners hun auto in het woongebied (uit het zicht) kunnen parkeren; 28% vindt zo’n parkeeroplossing niet belangrijk.