Verbonden – kernwaarde Energiepark en omgeving

Energiepark en omgeving vormen een verbindende schakel tussen omliggende buurten. Door goede fysieke connecties, waaronder een nieuwe, groene brug, is het goed met de omliggende stad verbonden en kunnen mensen uit die buurten er makkelijk komen. Energiepark verbindt ook het omliggend groen tot een groot (blauw-)groen park in de stad.

 Energiepark is zo ingericht en geprogrammeerd dat mensen uit de omgeving er ook graag komen. De openbare ruimte wordt groen en natuurlijk ingericht en biedt ruimte voor ontmoeten, verpozen, sporten, recreëren: bankjes, aantrekkelijk ingerichte kade/oever, ook met aanlegplaatsen voor sloepen, sporttoestellen, drinkwaterpunt. De – deels monumentale – bebouwing draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige en originele buitenruimte. Het gebouwde programma is ook aantrekkelijk. Er wordt niet alleen gewoond, maar er is ook ruimte voor werken, maken, horeca, cultuur en kleinschalige activiteiten.

 Dit is aantrekkelijk voor zowel bewoners, omwonenden, stadgenoten en bezoekers en passanten van buiten. Zo wordt Energiepark een plek waar uiteenlopende mensen elkaar in een aangename omgeving kunnen ontmoeten.

De verschillende mensen in Energiepark voelen zich betrokken bij en verbonden met elkaar en hun buurt. Er is een gedeeld gevoel van eigenaarschap en delen is vaak een vanzelfsprekendheid. Georganiseerd via een buurtvereniging of wellicht een buurtcoöperatie en ondersteund door onlineapplicaties als een buurt-app. Wat de een ‘over’ heeft kan een ander misschien gebruiken. Dat kan gaan om spullen die je kan delen of hergebruiken (zoals deelauto’s of gereedschap). Het kan gaan om ruimtes waar op verschillende momenten verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden, zowel binnen als buiten. Maar het kan ook gaan om tijd en talent. Iemand die handig is kan in het repair-cafe een ander helpen. Een jongere kan een oudere digitaal wegwijzer maken. En een gepensioneerde dame, de ideale gastdocent op de basisschool en misschien ook  oppas voor een jong gezin.

Energiepark is ook verbonden in overdrachtelijke zin; de plannen zijn tot stand gekomen door co-productie van bewoners met lokale ondernemers en instellingen. Met ondersteuning van gebiedsontwikkelaars, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere experts.

Bovendien zijn de plannen gestoeld op het rijke verleden van de plek. Waardevolle historische gebouwen blijven behouden en veel al aanwezige functies en voorzieningen –zoals de Binnenvest– worden behouden.