Maak een flexible masterplan

De ontwikkeling van een nieuwe buurt in een oude binnenstad is een project van lange adem. In een periode van 10 tot 15 jaar verandert veel in onze samenleving.

Er zullen nieuwe eisen aan onze woon- en leefomgeving gesteld worden, nieuwe vormen van werken en mobiliteit ontstaan en ingrijpende klimaatadaptaties in de stedelijke omgeving plaatsvinden. En, er zullen zich ontwikkelingen voordoen waar niemand op dit moment nog notie van heeft. Daarom is een flexibel ontwikkelingsplan nodig, dat gefaseerd uitgevoerd en elke vijf jaar tegen het licht van de tijd gehouden en waar nodig bijgesteld kan worden.

Als u op deze pagina informatie over dit uitgangspunt, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.