Herma Geboers, voorzitter Participatieplatform Energiepark

Donderdagmiddag,17 februari, gaf Rutger Engelhard van het Nieuw Leids Bolwerk het ‘participatie-stokje’ over aan Herma Geboers, de nieuwe voorzitter van het Participatieplatform Energiepark i.o.. Hij deed dit tijdens een vergadering van de Stuurgroep Energiepark, in aanwezigheid van wethouder Fleur Spijker en de directeuren van de Ontwikkelingscombinatie Energiepark (OCE) Patrick Joosen (BPD) en Marnix Norder (Steenvlinder).

Een selectiecommissie bestaande uit Marije van den Berg, Conny Broeyer, Arthur Elias, Edith van Middelkoop en Agnes Miedema hadden Herma unaniem voorgedragen, nadat we in december 2021 via een openbare wervingscampagne vijf uitmuntende kandidaten voor de functie van voorzitter van het Participatieplatform hadden geïdentificeerd. 

Herma woont in de buurt Noordvest, letterlijk om de hoek bij het Energiepark. Zij kent de uitdagingen waarvoor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving staat. Van 2009 tot 2014 was zij voorzitter van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt en heeft in deze periode gezorgd voor maatschappelijk draagvlak voor de vestiging van de daklozenopvang ‘De Binnenvest’ in het gebouw van de Nieuwe Energie. Onder haar leiding heeft de wijkvereniging verder nauw met de Gemeente samengewerkt, onder meer bij het uitwerken van de plannen voor de Lammermarkt (met de ondergrondse garage), de Langegracht (als onderdeel van de Centrumroute), het popcentrum Gebr. De Nobel en de uitbreiding van Museum de Lakenhal.

Het bestuur van het Nieuw Leids Bolwerk heeft het volste vertrouwen dat Herma het Participatieplatform het noodzakelijke inclusieve karakter zal weten geven zodat het Leids maatschappelijk middenveld zich vertegenwoordigd zal voelen bij de uitvoering van het ontwikkelplan Energiepark: samen maken we de buurt, van (nieuwe) bewoners, scholen en kinderopvang, zorginstellingen  en ondernemers in en rond het Energiepark tot Leidse maatschappelijke partijen met belangstelling en belangen in het gebied.                 
Eind november vroegen de Gemeente en OCE het Nieuw Leids Bolwerk om het Participatieplatform Energiepark op te richten. Dit verzoek was het sluitstuk van het overleg over de opzet van de participatie tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark in de komende jaren. De Gemeente en OCE hebben deze opzet van de participatie, waarover wij u medio december in een NLB Nieuwsbrief informeerden, opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst die zij de afgelopen week hebben getekend.  

Herma en het nog te vormen bestuur van het Participatieplatform zullen in de komende maanden de opzet van de participatie gezamenlijk met de Gemeente en OCE verder uitwerken en afspraken hierover medio dit jaar in een aparte samenwerkingsovereenkomst vastleggen. Dat worden afspraken over de participatie voor de komende acht jaar of meer, want zo lang gaat de uitvoering van het ontwikkelplan duren. Ondertussen neemt het Participatieplatform wel al volwaardig deel aan het lopende overleg over de uitwerking van het ontwikkelplan en is het betrokken bij de ontwikkeling van het BeeldKwaliteitsPlan en de aanstelling van een ‘Stadmaker’.

De oprichting van het Participatieplatform Energiepark komt niet zomaar uit de lucht vallen. Twee jaar geleden, in de zogenaamde ‘Intentieovereenkomst’, waarin de Gemeente, OCE en het Nieuw Leids Bolwerk afspraken vastlegden over het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving, hebben wij al laten opnemen dat bij de uitvoering van dat ontwikkelplan een andere opzet van de participatie nodig zou zijn. We spraken toen nog over een Gebiedsraad. De voornemens van toen hebben nu vorm gekregen in de afspraken van nu, over het Participatieplatform Energiepark.

Het Nieuw Leids Bolwerk gaat over in het Participatieplatform Energiepark. Als bestuur treden wij nu terug, maar niet voordat wij u bedankt hebben voor de steun en medewerking die u ons in de afgelopen drie jaren hebt gegeven en voor uw deelname in de vele participatietrajecten gedurende deze spannende en leerzame periode.

Natuurlijk blijven wij de ontwikkeling van het Energiepark volgen en zullen wij het nieuwe bestuur van het Participatieplatform waar en wanneer gewenst met raad en daad blijven bijstaan. Wilt u ook actief meewerken aan, of meedenken bij de verdere uitwerking het ontwikkelplan voor het Energiepark in concrete uitvoeringsprojecten, neem dan contact op met Herma Geboers. U kunt een email sturen naar info@nieuwleidsbolwerk.nl. Wij zorgen er dan voor dat Herma uw email ontvangt.    

Meer informatie over de huidige stand van zaken rond uitvoering van het ontwikkelplan voor het Energiepark kunt u vinden op de nieuwe projectwebsite www.energieparkleiden.nl.

Namens het NLB Bestuur
Diana Burton, Aletta van ‘t Hoog en Rutger Engelhard

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *