Evaluaties

Hoe beoordelen bewoners het resultaat van NLB’s participatie
Twee jaar geleden formuleerde NLB zijn ’24 open normen’, randvoorwaarden waaraan een Gemeentelijke gebiedsvisie en een Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving zouden moeten voldoen. Wij legden deze open normen voor aan 335 bewoners, van wie 71 aangaven hoe belangrijk zij elk van hen vonden. We gebruikten deze open normen als ‘maatlat’ om de Gemeentelijke gebiedsvisie te beoordelen; zij waren ook de basis voor onze medewerking bij het formuleren van het haalbaar Ontwikkelplan. Nu dit plan er is, hebben wij het resultaat van acht maanden samenwerken met Gemeente en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG weer langs de ‘maatlat’ van deze open normen gelegd. En, hebben we bewoners en stadspartners gevraagd om met scores van 1 tot 10 hun oordeel te geven over wat NLB heeft bereikt. 76 respondenten hebben hun oordeel gegeven over wat NLB heeft bereikt. Zij beoordeelden het resultaat van NLB’s particpatie voor de volgende onderwerpen met gemiddelde scores van

  • één groot nieuw stadspark: 7,3
  • de stedelijke ontwikkeling: 7,0
  • een buurt om te wonen, werken en leren: 8,2
  • een gezonde wijk: 7,3
  • de Maatschappelijke Opvang: 7,2
  • evenementen, cultuur en horeca: 6,7
  • mobiliteit en parkeren: 6,7

De respondenten gaven NLB een rapportcijfer van 7,7.

Het onderzoeksverslag, de afzonderlijke scores en commentaren per onderwerp lezen?
Naar het onderzoekverslag

Korte externe evaluatie van het participatieproces
Op initiatief van NLB hebben de drie samenwerkende partijen (Gemeente, gebeidsontwikkelaars OCE en NLB) het Bureau de Beuk opdracht gegeen om een korte evuluatie van het participatieproces gedurende de haalbaarheidsstudie uit te voeren. Deze evaluatie werd uitgevoerd door consultants van het Bureau de Beuk in april/mei 2021.

Het evaluatieverslag lezen?
Naar het evaluatieverslag
Naar een kort overzicht van de resultaten van de enquête en interviews

Naar bijlage 1: Resultaten van de enquête