Creëer een open samenwerking

De ontwikkeling van een nieuwe stadsbuurt is een proces met grote financiële belangen waarbij expertise op velerlei terrein en veel organiserend vermogen vereist is.

Er zijn tal van partijen bij betrokken, waaronder de Leidse politiek,  het gemeenteapparaat, de Provincie Zuid-Holland, stedenbouwkundigen, architecten, specialisten in circulaire, duurzame en klimaat-neutrale stadsontwikkeling, juristen en notarissen, woningcorporaties, bouwondernemingen, en niet in de laatste plaats financiers en hypotheekverstrekkers. Bovendien willen de bewoners in de omliggende buurten en toekomstige bewoners die een kavel hebben gekocht graag participeren in verschillende fases van het planproces en geïnformeerd blijven gedurende de uitvoeringsfase.

In de wijk Noordvest-Molenbuurt zijn in de afgelopen jaren verschillende complexe infrastructurele bouwprojecten uitgevoerd waarbij externe projectleiders de gemeente met succes hebben ‘ontzorgd’ en voor een open samenwerking en communicatie tussen alle partijen – de bewoners niet uitgezonderd – hebben zorggedragen. De initiatiefnemers adviseren de Gemeente dan ook om van de ervaringen die zijn opgedaan bij deze projecten  te leren en voor de ontwikkeling van het Nieuw Leids Bolwerk een extern bureau met de expertise in en bewezen ervaring met de planning en bouw van nieuwe stadsbuurten in oude binnensteden aan te trekken.

Als u op deze pagina informatie over dit uitgangspunt, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.