2018: Nieuw Leids Bolwerk

Het plan voor het Nieuw Leids Bolwerk betreft de creatie van een groot stadspark in het noordelijk deel van de Binnenstad door de samenvoeging van het Energiepark, het Ambachtsplein, het Huigpark en het Marepark. Aan de zuid-kant van dit park worden verder 450 duurzame en energie-neutrale woningen en appartementen gerealiseerd, 8000 m2 les- en bedrijfsruimte en 30 winkels aan de Langegracht in Leiden. Hiermee wordt  een ontwikkelingsgebied in de oude binnenstad met vermoeide kantoorgebouwen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw nieuw leven ingeblazen. Hier staat ook de grote Nuon-centrale die vanaf 2025 leeg komt te staan en waar dan ‘iets’ mee gedaan moet worden. In de beleidsnota Wonen 2020 is dit gebied aangewezen als een toekomstige woningbouwlocatie van stedelijk belang.

Het plan Nieuw Leids Bolwerk reikt verder dan het bouwen van woningen en streeft ernaar een  hoognodig centrum te worden voor de woonbuurten Noordvest, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid. Met stedenbouwkundige verbinding tussen deze nieuwe buurt en Nieuw Leyden ontstaat één uitdagende, moderne woonwijk met de zo kenmerkende architectonische signatuur van Nieuw Leyden. In het Nieuw Leids Bolwerk komen buurtwinkels, horeca,  sociale voorzieningen en maakbedrijven; rond een groot park met mooie erfgoed gebouwen, bestaande uit het Energiepark en het Marepark (op het terrein van het voormalige Openbaar Slachthuis) en het Huigpark waar de Maresingel met haar nieuwe wandelboulevard doorheen slingert.

Bewoners ontwerpen gezamenlijk het Nieuw Leids Bolwerk

Een eerste versie van dit voorstel hebben de initiatiefnemers op 5 maart jl. aan een kleine 70 bewoners rond het Energiepark en het Scheltemacomplex gepresenteerd. Zij discussieerden over het plan in buzz-groepen en hun suggesties en adviezen zijn in een nieuwe versie van het voorstel verwerkt. Deze tweede versie is daarna aan alle deelnemers van de 5 maart bijeenkomst en andere geïnteresseerden (in totaal 100) gestuurd voor hun feedback. Hun suggesties en adviezen zijn ook weer verwerkt in het voorstel dat op deze website is gepubliceerd.

Nieuw Leids Bolwerk: wonen, werken, leren en recreëren rond een groot staspark

De initiatiefnemers hebben hun plan op zijn financiële en economische haalbaarheid laten doorrekenen. De conclusie van dit onderzoek is dat de voorgestelde bouwplannen financieel en economisch gezond in elkaar steken.