2020 – 2021: van visie naar plan

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een financieel/economisch èn maatschappelijk haalbaar ontwikkelingplan. Het College heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG) uitgenodigd om dit plan samen uit te werken; en heeft hier zes maanden voor uitgetrokken.

Het College besloot verder dat het Nieuw Leids Bolwerk (NLB), bewoners en stadspartners aan de voorkant van de besluitvorming zouden moeten kunnen meepraten. Het NLB bestuur draait volwaardig mee in de Stuurgroep, samen met de wethouder voor duurzame verstedelijking, ruimte & wonen; en in het coördinatieteam, samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium van gebiedsontwikkelaars en in de projectgroepen waar deelaspecten van het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving.

Bewoners en stadspartners kunnen vanaf het begin deelnemen aan werkgroepen en zullen op verschillende momenten tijdens het planproces met online enquêtes worden geraadpleegd. In workshops kunnen zij overleggen met de gebiedsontwikkelaars, ontwerpers, ambtenaren over de ontwikkeling van deelgebieden en algemene thema zoals programmering van het gebied, duurzaamheid, parkeren & mobiliteit.

Op 8 maart 2021 werd het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving tijdens een drukbezochte digitale stadsbijeenkomst aan bewoners en stadspartners gepresenteerd. Op 6 april ontving het College een uitgebreide presentatie van het plan en van het concept Kaderbesluit dat daarbij hoort. Op 11 mei stelde ,het College het Kaderbesluit vast en stuurde het document met bjlages door naar de Raad.

Op 18 mei 2021 zal het Kaderbesluit en Ontwikkelplan aan de Raadscommissie SO worden gepresenteerd, op 2 juni kan worden ingesproken en op 15 juni zal het Ontwikkelplan en Kaderbesluit worden behandeld. De behandeling in de Gemeenteraad is gepland voor 22 juni.  

In deze sectie van de website geeft NLB, vanuit het perspectief van de participatie, een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen (en documenten) tijdens de uitwerking van gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving tot een financieel/economisch èn maatschappelijk haalbaar plan.