2020: van visie naar plan

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een financieel/economisch èn maatschappelijk haalbaar plan. Het College heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG) uitgenodigd om dit plan samen uit te werken; en heeft hier zes maanden voor uitgetrokken.

Het College besloot verder dat het Nieuw Leids Bolwerk (NLB), bewoners en stadspartners aan de voorkant van de besluitvorming zouden moeten kunnen meepraten. Het NLB bestuur draait volwaardig mee in de Stuurgroep, samen met de wethouder voor duurzame verstedelijking, ruimte & wonen; en in het coördinatieteam, samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium van gebiedsontwikkelaars.

Bewoners en stadspartners kunnen vanaf het begin deelnemen aan werkgroepen en zullen op verschillende momenten tijdens het planproces met online enquêtes worden geraadpleegd. In workshops kunnen zij overleggen met de gebiedsontwikkelaars, ontwerpers, ambtenaren over de ontwikkeling van deelgebieden en algemene thema zoals programmering van het gebied, duurzaamheid, parkeren & mobiliteit.

In deze sectie van de website geeft het burgerinitiatief een overzicht van de ontwikkelingen tijdens de uitwerking van gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving tot een financieel/economisch èn maatschappelijk haalbaar plan. Deze sectie wordt elke 1st en 3de week van de maand geactualiseerd.