Participatie

Bij de ontwikkeling van de gemeentelijke gebiedsvisie tot een financieel-economisch èn maatschappelijk haalbaar plan praten bewoners en stadspartners mee aan de voorkant van de besluitvorming. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaar Steenvlinder trekken het participatietraject om dit mogelijk te maken.

Lees de notitie Opzet participatietraject, Leiden 13 mei 2020.

Het participatietraject kent drie duidelijke momenten waarop bewoners en stadspartners hun inbreng kunnen geven :

In juni -juli: door de (belangrijkste) verschillen tussen de gemeentelijke gebiedsvisie en de NLB open normen en het gebiedsconcept Energiebuurt te beoordelen (via een online ênquete).

In augustus – september: door mee te denken over en adviseren bij het uitwerken van locatiekaders in plannen en scenario’s voor de deelgebieden van het Energiepark en omgeving tot één meerjaren ontwikkelplan voor het hele gebied (in workshops en workateliers).

In het najaar: bij het beoordelen van het concept ontwikkelplan voordat het naar het College van B&W wordt gestuurd (via een online ênquete).

Zodra de Corona restricties verder versoepeld worden zullen bewoners en stadspartners verder worden uitgenodigd voor stadsbijeenkomsten waar hun mening zal worden gevraagd over dilemma’s en deelaspecten waarvoor de gemeente en gebiedsontwikkelaars zich geplaats zien.

Doe mee aan dit participatietraject en laat uw mening horen.
Meld u aan en doe mee!