Participatie

Bij de ontwikkeling van de gemeentelijke gebiedsvisie tot een financieel-economisch èn maatschappelijk haalbaar plan praten bewoners en stadspartners mee aan de voorkant van de besluitvorming. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaar Steenvlinder trekken het participatietraject om dit mogelijk te maken.

Lees de notitie Opzet participatietraject, Leiden 30 juni 2020.

Het participatietraject kent vier momenten waarop bewoners en stadspartners hun inbreng kunnen geven :

In juni – september 2020: door een mening te geven over (belangrijke) dilemma’s die spelen bij de ontwikkeling van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving (via online ênquetes).

In september – oktober 2020 – door deel te nemen in de verkenning en analyse van deelgebieden of locaties en locatie-overstijgende thema’s (in werkgroepen met Gemeente/BPD-Steenvlinder-MBEG/NLB)

In september – oktober 2020: door mee te denken over en adviseren bij het uitwerken van plannen en scenario’s voor de deelgebieden van het Energiepark en omgeving tot één meerjaren ontwikkelplan voor het hele gebied (in toetsingsgesprekken in samenwerking met het burgerinitiatief Leidse Gesprekken).

In het november: bij het beoordelen van het concept ontwikkelplan voordat het naar het College van B&W wordt gestuurd (via een online ênquete).

Zodra de Corona restricties het toelaten zullen bewoners en stadspartners verder worden uitgenodigd voor stadsbijeenkomsten waar hun mening zal worden gevraagd over dilemma’s en deelaspecten waarvoor de gemeente en gebiedsontwikkelaars zich geplaats zien.

Doe mee aan dit participatietraject en laat uw mening horen.
Meld u aan en doe mee!