Participatie

Bij de ontwikkeling van de gemeentelijke gebiedsvisie tot een financieel-economisch èn maatschappelijk haalbaar plan praten bewoners en stadspartners mee aan de voorkant van de besluitvorming. Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaar Steenvlinder trekken het participatietraject om dit mogelijk te maken.

Lees de notitie Opzet participatietraject, Leiden 30 juni 2020.

Het participatietraject kende vier momenten waarop bewoners en stadspartners hun inbreng kunnen geven :

In juni – september 2020: door een mening te geven over ontwikkelscenario’s, (belangrijke) dilemma’s en knelpunten die speelden bij de ontwikkeling van het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving (via online ênquetes).

In oktober 2020 – door deel te nemen aan ronde tafelgesprekken waar dilemma’s en knelpunten verder werden uitgediept (in samenwerking met Leidse Gesprekken)

In september – november 2020: door deel te nemen in projectgroepen waar de plannen en scenario’s voor de deelgebieden van en overkoepelende thema’s voor het Energiepark en omgeving tot één meerjaren Ontwikkelplan voor het hele gebied (in werkgroepen met Gemeente/BPD-Steenvlinder-MBEG/NLB).

In maart 2021: bij het beoordelen van het het resultaat van NLB’s participatie (voordat het Ontwikkelplan naar het College van B&W wordt gestuurd (via een online ênquete).

Een fysieke stadsbijeenkomst in het voorjaar 2020 moest vanwege Corona restricties worden afgelast. In oktober werd een digitale stadsbijeenkomst georganiseerd m bewoners en stadspartner bij te praten. Op 8 maart 2021 vond nogmaals een druk bezochte digitale stasbijeenkomst plaats waar het Ontwikkelplan aan de stad werd gepresenteerd.