Partners

Naast de gemeente Leiden en het Nieuw Leids Bolwerken werken de volgende gebiedsontwikkelaars mee aan de ontwikkeling van een financieel-economsich en maatschappelijk haalbaar plan voor het Energie en omgeving.:

Bouwfonds Property Development (BPD)
Bouwfonds Property Development is één van de grootste gebiedsontwikkelaars in Europa. Het bedrijf is werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in Nederland en Duitsland. BPD is marktleider in deze landen en onderdeel van Rabobank. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. Het bedrijf heeft ‘bouwen samen met bewoners‘ hoog in het vaandel staan.

Steenvlinder
Steenvlinder neemt de rol van ontwikkelaar op zich om het mogelijk te maken voor mensen om zelf hun huis te bouwen. Ze verwerft de locatie, stelt de prijs en regels vast via een kavelpaspoort, zorgt voor alle benodigde vergunningen om te mogen wonen, betrekt de buurtbewoners bij het ontwikkelen van de omgeving en maakt de locatie ‘bouw- en klusrijp’, zodat de zelfbouwer(s) zich kan/kunnen richten op zijn of haar woning. Zalefbouw is meer dan het aanbieden van een stuk grond of casco. Zelfbouw gaat om het bieden van vrijheid, om zelf te bepalen hoe je woont en hoe je leefomgeving eruit ziet en blijft. Steenvlinder helpt mensen deze vrijheid te benutten.

MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG)
MeyerBergman Erfgoed Groep werkt aan integrale herbestemmings- en herontwikkelingsopgaven, zodat deze bijzondere erfenis doorgegeven wordt aan volgende generaties. Deze Groep bestaat uit drie pijlers, elk met een eigen specialisme en specifiek werkveld: Concept & Programma, Advies & Ontwerp en Ontwikkeling. Gezamenlijk bieden zij een ervaren, multidisciplinaire taskforce die, afhankelijk van de opgave, kan worden samengesteld en ingezet bij de meest complexe erfgoedopgaven. Het uitgangspunt is altijd: een duurzaam resultaat.

Meewerkende organisaties

WoH, World is our home
WoH is een groep van interactieve gebiedsontwikkelaars die over de grenzen van verschillende leefwerelden heen uitwisseling tot stand brengen en zo zorgen dat nieuwe combinaties van concepten en ideeën kunnen ontstaan. WoH helpt ons bij de uitvoering van het participatietraject.

Stijlgroep
Stijlgroep landschap en stedelijke ruimte is een multidisciplinair ontwerpbureau. Vanuit Rotterdam werkt de Stijlkgroep aan de ontwikkeling en inrichting van onze leefomgeving. De Stijlgroep kiest hierbij voor een brede aanpak waarbij de mens centraal staat; al het goede uit de landschapsarchitectuur, stedenbouw en architectuur wordt met elkaar verbonden. In die aanpak zijn de roots van het bureau herkenbaar, de Rotterdamse mentaliteit: durven en doen!
De Stijlgroep verzorgt het ontwerp van het Energiepark, het Ambachtsplein en het Huigpark als één multifunctioneel stadspark.

Group A
GROUP A is een Rotterdamse studio voor architectuur, interieur en stedenbouw, gehuisvest in een gebouw dat onze werkwijze onderschrijft. Een licht, openvloer kantoor in het Keilepand in M4H, met ruimte voor interactie en ontmoeting. GROUP A is zelf verantwoordelijk voor de herinrichting. Het bureau, opgericht in 1996, wordt geleid door Maarten van Bremen, Folkert van Hagen en Adam Visser. Samen met 27 ontwerpers en 4 stafmedewerkers vormen zij een hecht team. Group A verzorgt het stedelijk ontwerp voor het Energiepark en omgeving.