Energiebuurt: een ambitieus gebiedsconcept

Download het gebiedsconcept Energiebuurt

In augustus 2018 ging het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk op zoek naar een professionele gebiedsontwikkelaar die de benodigde kennis en expertise kon inbrengen om een eerdere ambities  voor het Energie en omgeving verder door te ontwikkelen. Wij vonden in Bouwfonds Property Development (BPD) en Steenvlinder Zelfbouw twee ervaren partijen, die deze assistentie wilden geven en zich wilden committeren aan de doelstellingen waarvoor het burgerinitiatief en bewoners die het steunen staan. Dat was het begin van een unieke samenwerking tussen bewoners en professionele gebiedsontwikkelaars.

Deze samenwerking heeft geleid tot de articulatie van vruchtbare, breed gedragen ambities voor het Energiepark en omgeving en een creatief, innovatief en haalbaar gebiedsconcept voor deze waardevolle plek in de binnenstad van Leiden. Een plek om trots op te zijn. Met de naam “Energiebuurt”. Een stadpark als drager van een betaalbare stedelijke woonbuurt. In het park is alle ruimte voor ecologie en biodiversiteit. En door in te zetten op duurzame mobiliteit en gebouwde parkeervoorzieningen is er ook alle ruimte voor voetgangers. Fysieke eyecatcher is het Nuon-gebouw. Maar het meest opmerkelijk is het feit dat dit met de buurt en voor de buurt en de stad is opgesteld.

In het boekje (pdf) waarin we onze ambities en plannen hebben samengevat beschrijven we het doorlopen proces en de bijzondere manier waarop we met elkaar en anderen samenwerken (1). Daarna schetsen we de context en kaders (2) die ten grondslag liggen aan ons gebiedsconcept. Dat laten we u eerst zien als ‘stip aan de horizon’: Energiebuurt in 2030 (3). Vervolgens lichten we ons concept concreter toe (4) en laten we zien hoe het er in de toekomst wat ons betreft mogelijk ruimtelijk uit zou kunnen zien (5).