Het gaat beginnen!


 Het haalbaarheidsonderzoek gaat van start en wij doen mee!

Gemeentelijke gebiedsvisie: stedenbouwkundig raamwerk

Waar staan we nu? 
We verwachten dat het College op 12 mei de definitieve beslissing neemtom samen met Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en Meyer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsonderzoek voor het Energiepark e.o uit te gaan voeren. Samen met de gemeente trekken we hier 6 maanden voor uit en dan moeten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek er liggen, zodat de Raad er voor het eind van het jaar over kan beslissen. De gebiedsvisie van de gemeente (raadsbesluit oktober 2019) zal bij dit onderzoek leidend zijn. Wij zullen erop toezien dat de plannen voor het Energiepark tegemoetkomen aan NLB’s ‘open normen’, die we samen met jullie hebben opgesteld.

Participatie
Daar draait het ons natuurlijk om! NLB zal in de persoon van bestuurslid Jos van Iersel, zitting hebben in de Stuurgroep van het haalbaarheidsonderzoek naast de wethouder, de ambtelijk opdrachtgever en de drie directeuren van het consortium. Verder maakt Rutger Engelhard deel uit van een driekoppig coördinatieteam, waarin hij samen met de gemeentelijk projectleider en één van de directeuren van het consortium leiding zal geven aan het onderzoek. Dat bewoners op deze wijze vertegenwoordigd zijn in de voorbereiding van een binnenstedelijk ontwikkelingsproject is uniek in Leiden, misschien wel in Nederland. 
We hebben jullie als onze achterban hierbij hard nodig. We zullen jullie niet alleen blijven informeren, maar tijdens de uitvoering van het onderzoek jullie mening en advies vragen. Helaas kan dat tot 1 juli 2020 niet met bijeenkomsten. We zullen onder andere online enquêtes houden.  
In augustus zullen we samen met Leidse Gesprekken werkateliers organiseren over concept plannen voor deelgebieden: wat doen we met het Stadsbouwhuis en het gebouw van de Sleutels? Wat gaat er gebeuren op het Ambachtsplein? Ook zullen bepaalde thema’s zoals de inrichting en programmering van het park en de erfgoedgebouwen en parkeren & mobiliteit besproken moeten worden. Op onze website leggen we uit hoe we een betekenisvolle participatie van bewoners en stadspartners willen vormgeven. 
Jullie zijn onmisbaar om ervoor te zorgen dat het Energiepark en omgeving ontwikkeld wordt op een manier zoals dat ons, bewoners en stadspartners, voor ogen staat.

We roepen jullie daarom op om mee te gaan doen en je te laten horen!

Laat op de NLB website weten dat je ons steunt en geef daarbij aan of je online enquêtes wil ontvangen, mee wilt doen aan de werkateliers en uitgenodigd wilt worden voor stadsbijeenkomsten in augustus en september (als de corona-restricties zijn versoepeld). 
Heb je verstand van websitebeheer, E-consulting, fotografie, grafische vormgeving of verslaglegging, meld je alsjeblieft aan. Ook kennis van duurzaam bouwen, stadslandbouw, alternatieve mobiliteit en energie zijn meer dan welkom! Op onze website vind je de laatste informatie. Het gaat om een half jaar, dus te overzien én een leuke afleiding in deze Coronatijd. Mail ons of bel 06.57567356(Diana), 06.21980017 (Aletta)

Evenementenlocatie
Wij vechten voor onze open normen, maar soms besluit de gemeenteraad anders. Ondanks onze ingediende bezwaren en het ‘inspreken’ door Diana van den Bergh tijdens de Commissie Stedelijke Ontwikkeling heeft de Raad op 23 april toch besloten, dat het Ambachtsplein, het Huigpark en het Energiepark samen één evenementenlocatie zullen vormen. Er worden jaarlijks 12 evenementen toegestaan in geluidscategorie 1 (eindtijd 20.00uur met max. 70 dB) en 6 in de geluidscategorie 2a (eindtijd 23.00u en za/zo 24.00u met max. 90dB). We vinden dit heel jammer, maar we leven in een democratische rechtstaat. We zullen ons samen met jullie sterk maken voor de handhaving van de geluidsnormen en tijden van deze evenementen. En participeren bij de evaluatie van de evenementenlocaties.

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl
Samen maken we onze buurt

 
 
  
 
 
 
  


 


 
 
  Copyright Nieuw Leids Bolwerk 2018
 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *