Wonen, werken en recreëren in het Energiepark en omgeving

Het Energiepark en omgeving, een verbindende schakel in de binnenstad

  • Langs de Maresingel: een nieuw, groot stadspark met ruimte voor velerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.
  • Langs de Langegracht: een nieuwe stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50-plussers.
  • In en rond industrieel erfgoedgebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W van Leiden om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). 

Overzicht van de gemeentelijke gebiedsvisie

Op deze website, onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.


Aan het besluit van het College ging veel vooraf. Informatie over onze activiteiten in 2018 en 2019 vindt u onder de tab 2018-2019: archief

 


Nieuw Leids Bolwerk is een burgerinitiatief van bewoners uit de buurten Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp.

Ik steun dit plan

Wilt u laten merken dat u achter dit bewonersinitiatief staat?

Click dan hieronder op IK STEUN DIT PLAN.

Nieuws

Toekomst Stadsbouwhuis: conclusies e-consultatie

Lees het volledige rapport van de e-consultatie toekomst Stadsbouwhuis. Als de respondenten van deze e-consultatie het voor het zeggen zouden hebben dan wordt aan het Stadsbouwhuis geen monumentenstatus toegekend (53% geen monumentenstatus/29% wel). Verder opteert 48% van de respondenten voor een volledige sloop van het Stadsbouwhuis en de bouw van een nieuwe, binnenstedelijke woonbuurt; 21% …

E-consult toekomst Stadsbouwhuis

We gaan beginnen met de participatie (voor de ontwikkeling van een) planontwikkeling voor het Energiepark en omgeving, een plan dat financieel èn maatschappelijk haalbaar is. Voor de planontwikkeling is het Energiepark en omgeving opgedeeld in verschillende deelgebieden. In deze eerste fase van de participatie doen wij dit ook. We starten met het Stadsbouwhuis. Met deze …