Wonen, werken en recreëren in het Energiepark en omgeving

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W van Leiden om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars (OCE) bestaande uit Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). 

 Overzicht van de gemeentelijke gebiedsvisie Energiepark en omgeving, oktober 2019

Op deze website, onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving

Ontwikkelplan Energiepark en omgeving, mei 2021

Aan het besluit van het College om met NLB en OCE in zee te gaan om een Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving op te stellen ging veel vooraf. Informatie over onze activiteiten in 2018 en 2019 vindt u onder de tab 2018-2019: archief


Nieuw Leids Bolwerk is een burgerinitiatief van bewoners uit de buurten Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp.

Ik steun dit burgerinitiatief

Wilt u laten merken dat u achter dit burgerinitiatief staat?

Click dan hieronder op IK STEUN DIT PLAN.

Nieuws

Het gaat beginnen!

 Het haalbaarheidsonderzoek gaat van start en wij doen mee!Gemeentelijke gebiedsvisie: stedenbouwkundig raamwerk Waar staan we nu? We verwachten dat het College op 12 mei de definitieve beslissing neemtom samen met Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van Bouwfonds Property Development, Steenvlinder en Meyer Bergman Erfgoed Groep een haalbaarheidsonderzoek voor het Energiepark e.o uit te gaan voeren. …

Wonen, werken, leren en recreëren aan het Singelpark

Goed nieuwsDonderdag 12 maart heeft Fleur Spijker (wethouder Duurzame Stedelijke Ontwikkeling) ons geïnformeerd dat het College van B&W besloten heeft om samen met het Nieuw Leids Bolwerk en zijn partners Steenvlinder, Bouwfonds Property Development en MBEG de haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling van het Energiepark en omgeving te gaan verkennen. De gemeente neemt hier zes maanden …

Denk mee!

Denk mee over het Programma van Eisen voor een nieuwe locatie van De Binnenvest. De gemeente Leiden wil de maatschappelijke opvang die het centrale opvangcentrum De Binnenvest verzorgt op een andere manier gaan inrichten en het zorgconcept aanpassen aan hedendaagse inzichten. De gemeente zoekt ook naar andere locatie voor het opvangcentrum om daarmee mogelijkheden te …