Wonen, werken en recreëren in het Energiepark en omgeving

Het Energiepark en omgeving, een verbindende schakel in de binnenstad

  • Langs de Maresingel: een nieuw, groot stadspark met ruimte voor velerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.
  • Langs de Langegracht: een nieuwe stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50-plussers.
  • In en rond industrieel erfgoedgebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W van Leiden om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). 

Overzicht van de gemeentelijke gebiedsvisie

Op deze website, onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.


Aan het besluit van het College ging veel vooraf. Informatie over onze activiteiten in 2018 en 2019 vindt u onder de tab 2018-2019: archief

 


Nieuw Leids Bolwerk is een burgerinitiatief van bewoners uit de buurten Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp.

Ik steun dit burgerinitiatief

Wilt u laten merken dat u achter dit burgerinitiatief staat?

Click dan hieronder op IK STEUN DIT PLAN.

Nieuws

Bewoners beoordelen het resultaat van NLB’s participatie

Twee jaar geleden formuleerde NLB zijn ’24 open normen’, randvoorwaarden waaraan een Gemeentelijke gebiedsvisie en een Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving zouden moeten voldoen. Wij legden deze open normen voor aan 335 bewoners, van wie 71 aangaven hoe belangrijk zij elk van hen vonden. We gebruikten deze open normen als ‘maatlat’ om de Gemeentelijke gebiedsvisie te …

NLB-besluit over het Ontwikkelplan

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft besloten het Ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving ten volle te ondersteunen. Hierbij werd wel, mede namens het bestuur van de wijkvereniging Nieuw & Noord, één voorbehoud gemaakt. Dit voorbehoud betreft de bouw van een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel, ter hoogte van de Mareschool. Verder plaatste het Nieuw Leids Bolwerk vijf …

Presentatie Ontwikkelplan Energiepark en omgeving

Maandag 8 maart hebben we het Ontwikkelplan Energiepark en omgeving tijdens een goedbezochte digitale stadsbijeenkomst (137 deelnemers) gepresenteerd. Het plan zal in april na behandeling in het College van Bestuur worden gepubliceerd op deze website en die van de Gemeente. We zullen u laten weten wanneer dit is gebeurd. Ondertussen kunt u de digitale stadsbijeenkomst …