Wonen, werken en recreëren in het Energiepark en omgeving

Het Energiepark en omgeving, een verbindende schakel in de binnenstad

  • Langs de Maresingel: een nieuw, groot stadspark met ruimte voor velerlei activiteiten, van sport tot oude ambachten.
  • Langs de Langegracht: een nieuwe stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50-plussers.
  • In en rond industrieel erfgoedgebouwen: kleinschalige culturele programma’s.

Op 12 mei 2020 besloot het College van B&W van Leiden om de komende zes maanden de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te gaan uitwerken tot een haalbaar plan, samen met het Nieuw Leids Bolwerk en het consortium van gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Project Development (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MEBG). 

Overzicht van de gemeentelijke gebiedsvisie

Op deze website, onder tab 2020: van visie naar plan informeren we u over de voortgang bij het uitwerken van een haalbaar plan voor het Energiepark en omgeving. Elke eerste en derde week van de maand wordt de informatie hier geactualiseerd.


Aan het besluit van het College ging veel vooraf. Informatie over onze activiteiten in 2018 en 2019 vindt u onder de tab 2018-2019: archief

 


Nieuw Leids Bolwerk is een burgerinitiatief van bewoners uit de buurten Noordvest-Molenbuurt, Nieuw Leyden, Noorderkwartier-West en Maredorp-De Camp.

Ik steun dit plan

Wilt u laten merken dat u achter dit bewonersinitiatief staat?

Click dan hieronder op IK STEUN DIT PLAN.

Nieuws

Digitale Stadsbijeenkomst Energiepark en omgeving (15 oktober – webinar)

Tijdens een digitale Stadsbijeenkomst zullen we (Gemeente Leiden, het Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaars BPD, Steenvlinder en MBEG) u vertellen waar we staan in het uitwerken van het ruimtelijk ontwerp en de programmering voor het Energiepark en omgeving, vertellen we u wat de planning voor de komende maanden is, informeren we u over de …

Digitale rondetafelgesprekken 12, 13, 14 oktober

Vanwege de Corona-maatregelen konden we de toetsingsgesprekken gepland voor eind september/begin oktober niet door laten gaan. In plaats daarvan organiseren we digitale rondtafelgesprekken om met u, in groepjes van 10 bewoners en stadspartners, in gesprek gaan over uitdagingen, dilemma’s en kansen die wij bij de uitwerking van het ruimtelijk ontwerp en de programmering van het …