Energiepark

Het Energiepark werd in 2016 en 2017 aangelegd op de oude locatie van de Watergasfabriek (het Nuon-terrein). In het park staan een drietal industrieel erfgoed gebouwen die gerenoveerd en  opnieuw bestemd moeten worden. De afspraak tussen de Gemeente en de bewoners uit 2008 over de groenbestemming van het Nuon-terrein werd drie jaar geleden herbevestigd, in het kader van de ontwikkeling van de ontwerp van het Energiepark.

Het in 2016 goedgekeurd parkontwerp is slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Het park ligt er momenteel verwaarloosd bij en wordt niet gebruikt. Het parkontwerp kwam in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand. Hierin wordt onderkend dat het park de potentie heeft om uit te groeien tot een cultuurhistorisch park, waarin de industrieel erfgoedgebouwen een eigentijdse functie kunnen krijgen en er volop mogelijkheden kunnen ontstaan voor ontmoeting en kleinschalige (culturele) evenementen en sportactiviteiten.

In het ontwerp van het Energiepark is aangegeven dat het park een bijdrage zal leveren aan de versterking van de groenstructuur en bescherming van de biodiversiteit en fauna in de binnenstad. Als voorbeeld, er broedt met succes een paar slechtvalken bovenin de Nuon-centrale. Deze beschermde vogels hebben in 2017 vijf jongen grootgebracht. Ook in 2018 hebben zij hun broedkast weer betrokken.  

Aan het Energiepark bevindt zich de ingang van het centrale opvangcentrum voor daklozen de Binnenvest. De aan- en uitloop route van het opvangcentrum loopt door het Energiepark, van en naar de Langegracht (tegenover het Politiekantoor). Vanwege de sociale veiligheid in de omliggende woonbuurten gelden in het Energiepark en de aanpalende straten aan beide kanten van de Maresingel alcohol- en gebiedsverboden en zijn de parkhekken ’s nachts gesloten, van 23.00 tot 7.00 uur.

Als u op deze pagina informatie over het Energiepark, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.