NLB open normen op een rij

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft, met bewoners in de buurten rond het Energiepark en omgeving 24 open normen geformuleerd voor de ontwikkeling van het Energiepark. Deze open normen zijn als volgt gegroepeerd:

1. Groen en duurzaamheid
2. Leefbaarheid en sociale veiligheid
3. Gezondheid
4. Wonen
5. Cultuur, horeca en economie
6. Bereikbaarheid en parkeren.

Het percentage achter elke van de open normen geeft aan hoeveel van de bewoners deze open norm heel belangrijk of belangrijk vinden (1).

Groen en duurzaamheid
Open norm 1: Het Energiepark vormt samen met het Marepark, het Ambachtsplein en het Huigpark één groot stadspark, een ‘groene long’ en een ‘oase van rust’ in de noordelijke binnenstad (94%)

Open norm 2: Het groene karakter van de wijk wordt versterkt, biodiversiteit vergroot en fauna en flora beschermd. Het Beeldkwaliteitsplan voor het Singelpark bepaalt de ontwikkeling van het ‘groen’ in de wijk (85%).

Open norm 3: De wijk wordt klimaat adaptief en verharding van de ondergrond tot een minimum beperkt om het waterbergend vermogen van het gebied te maximaliseren (92%).

Open norm 4: De gebiedsontwikkeling vindt klimaat – en energie-neutraal plaats (87%).

Leefbaarheid en sociale zekerheid
Open norm 5: Wij streven naar een wijk waar bewoners elkaar kennen en steunen (85%).

Open norm 6: De Binnenvest en de mensen die er worden opgevangen verdienen een prettig thuis in de wijk. Sociale veiligheid in de wijk en de omliggende woonbuurten komt zowel hen als de overige bewoners ten goede (83%.

Open norm 7: Voorzieningen in het Energiepark en omgeving komen de leefbaarheid in de wijk en de omliggende woonbuurten ten goede (denk aan scholen, buurtwinkels en sociale voorzieningen) (86%).

Open norm 8: Economisch activiteiten, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot geluidsniveaus die wettelijke geluidslimieten te boven gaan, zowel in de wijk als in de omliggende woonbuurten (92%).

Gezondheid
Open norm 9: In de wijk kunnen kinderen (van 0-100 jaar) buiten spelen, zowel in het park als op straat. Volwassenen kunnen er zich ontspannen door te wandelen, te zitten, te tuinieren en te sporten (93%).

Open norm 10: De wijk bevordert gezond bewegen: lopen en fietsen wordt aangemoedigd, terwijl het bezit van auto’s juist wordt ontmoedigd (87%).

Open norm 11: De wijk biedt aanbod voor zorgvoorzieningen voor bewoners en die van omliggende woonbuurten (58%).

Wonen
Open norm 12: Woningen en appartementen worden ontwikkeld in harmonie met de stadsnatuur in het Energiepark, Ambachtsplein en Huigpark (85%).

Open norm 13: De nieuwe woonbuurt sluit aan op het stedenbouwkundige ontwerp van Nieuw Leyden om een stedenbouwkundige verbinding te leggen tussen de woonbuurten ten noorden van de Maresingel en die in Noordvest en Maredorp (58%).

Open norm 14: Het historisch stadsgezicht wordt niet aangetast, bijvoorbeeld door hoogbouw (83%).

Open norm 15: Nieuw bewoners krijgen voldoende inspraak in het ontwerp en bouw van hun grondgebonden woonhuizen en appartementen, bijvoorbeeld op basis van particulier of collectief opdrachtgeverschap (63%).

Open norm 16: De nieuw woonbuurt biedt ruimte voor diverse doelgroepen en leef- en woonvormen. Hierbij hebben drie doelgroepen voorrang: Leidse starters, Leidse 55-plussers die willen verhuizen naar een kleinere woning, en Leidenaren die teveel verdienen voor een sociale huurwoning maar onvoldoende financiële armslag hebben om op de huidige woningmarkt een woning te kopen (80%).

Open norm 17: Ruimtelijke concentratie van één doelgroep of woningcategorie wordt vermeden (85%).

Cultuur, horeca en economie
Open norm 18: In de wijk wordt ruimte ingeruimd voor (bijzondere) buurtwinkels en (sociale en zorg-) voorzieningen ten behoeve van de bewoners en die van de omliggende wijken (70%).

Open norm 19: Culturele activiteiten en horeca zijn altijd ondergeschikt en ondersteunend aan de woon- en parkfuncties van de wijk (74%).

Open norm 20 (kolom 3): Economisch baten uit culturele, horeca en andere activiteiten komen ten goede aan Leiden en vloeien niet weg naar elders (74%).

Bereikbaarheid en parkeren
Open norm 21: De wijk en elk afzonderlijk te realiseren project daarbinnen kennen een innovatief mobiliteitsprogramma, waarbij autogebruik en/of bezit wordt gereduceerd (84%).

Open norm 22: Auto’s in de wijk worden uit het zicht geparkeerd (81%).

Open norm 23: Economische activiteiten in de wijk, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot parkeeroverlast van auto’s en fietsen, in de wijk zelf en in de omliggende woonbuurten (90%).

Open norm 24: Economische activiteiten in de wijk, inclusief cultuur en horeca, mogen niet leiden tot een verhoging van de verkeersdruk op de Langegracht en in de omliggende woonbuurten (79%).

(1) De open normen zijn aan 350 bewoners voorgelegd met deze vraag elk van de open normen te waarderen op een vijf punts schaal van heel belangrijk tot heel onbelangrijk. 21% van hen hebben aan deze online consultatie meegewerkt.

Lees de het volledige rapport NLB open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving (april 2019)