Partners

Onder de naam Buurtenergie werkt het Neiuw Leids Bolwerk samen met de volgende partners aan de realisatie van een concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving :

Bouwfonds Property Development (BPD)
Bouwfonds Property Development is één van de grootste gebiedsontwikkelaars in Europa. Het bedrijf is werkzaam vanuit ruim 20 kantoren in Nederland en Duitsland. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam van Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van ruim 350.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. BPD is marktleider in Nederland en Duitsland en onderdeel van Rabobank. Het bedrijf heeft ‘bouwen samen met bewoners‘ hoog in het vaandel staan. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl.

Steenvlinder

Steenvlinder neemt de rol van ontwikkelaar op zich om het mogelijk te maken voor mensen om zelf hun huis te bouwen. Ze verwerft de locatie, stelt de prijs en regels vast via een kavelpaspoort, zorgt voor alle benodigde vergunningen om te mogen wonen, betrekt de buurtbewoners bij het ontwikkelen van de omgeving en maakt de locatie ‘bouw- en klusrijp’, zodat de zelfbouwer(s) zich kan/kunnen richten op zijn of haar woning. Zalefbouw is meer dan het aanbieden van een stuk grond of casco. Zelfbouw gaat om het bieden van vrijheid, om zelf te bepalen hoe je woont en hoe je leefomgeving eruit ziet en blijft. Steenvlinder helpt mensen deze vrijheid te benutten. Voor meer informatie over Steenvlinder ga naar www.steenvlinder.nl.

Bouwfonds Property Development en Steenvlinder hebben de volgende bureau’s aangetrokken om bij de ontwikkeling van het concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving te helpen:

Current architecture + urbanism, van Stefan Witteman, de stedenbouwkundig architect van Nieuw Leyden die in 2018 een eerste ontwerp voor het Nieuw Leids Bolwerk maakte.

PosadMaxwan, stedenbouwkundige ontwerpers die in gezonde, duurzame en slimme steden geloven.

Stijlgroep, landscape en urban design, landschaparchitecten die de mens centraal stellen in al hun ontwerpen.

WoH, World is our home, interactieve gebiedsontwikkelaars die over de grenzen van verschillende leefwerelden heen uitwisseling tot stand brengen en zo zorgen dat nieuwe combinaties van concepten en ideeën kunnen ontstaan.