Schuw het experiment niet

In verband met het bovenstaande uitgangspunt zullen experimenten en testen van innovatieve technologieën niet geschuwd worden.

Dit zet het Nieuw Leids Bolwerk op de kaart als een voorbeeld hoe in een oude binnenstad optimaal gebruik gemaakt kan worden van schaarse ruimte door duurzaam en toekomstgericht nieuwe buurten te ontwikkelen.

Als u op deze pagina informatie over dit uitgangspunt, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.