Verbinding met Nieuw Leyden

Nieuw Leyden heeft een bijzondere stedelijke architectuur met een ‘menselijke maat’: geen huis is hetzelfde en toch straalt elke gevelwand, elke straat en de hele buurt een harmonische eenheid uit.

Dit is het resultaat van een bouwconcept waarbij bewoners zelf binnen bepaalde architectonische randvoorwaarden hun huizen hebben kunnen ontwerpen en bouwen. Op dezelfde manier als waarop in de 16de en 17de eeuw de binnenstad van Leiden, de grachtengordels van Amsterdam en andere steden werden gebouwd, maar dan gekleed in een modern architectonisch jasje.

De initiatiefnemers van het Nieuw Leids Bolwerk stellen voor om de nieuwe buurt op dezelfde wijze te ontwikkelen, maar met een uitbreiding van het bouwconcept. In Nieuw Leyden paste de Gemeente particulier opdrachtgeverschap toe waarbij toekomstige bewoners kavels kochten en daarop zelf hun huizen konden  ontwerpen en bouwen. In het Nieuw Leids Bolwerk zullen ook groepen van toekomstige bewoners gezamenlijk kavels kunnen kopen om daarop zelf woonruimtes voor hun leefgemeenschappen of appartementencomplexen, aangepast aan hun specifieke woonbehoeftes, kunnen laten ontwerpen en bouwen (collectief opdrachtgeverschap). Ook projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen van deze optie gebruikmaken om koop- en huurappartementen en sociale woningbouw te realiseren.

Net als in Nieuw Leyden zullen ook in het Nieuw Leids Bolwerk bewoners hun auto’s en fietsen in half-ondergrondse communale garages onder de woningen en appartementen kunnen parkeren.

Als u op deze pagina informatie over dit uitgangspunt, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.