Samen maken wij onze buurt

Het doel van Buurtenergie is om een concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving op te stellen  dat breed gedragen wordt door bewoners en stadspartners. 
Na een bewonersbijeenkomst op 11 april hebben een groot aantal bewoners zich ingeschreven voor de werkateliers op 23 en 24 april.  In deze werkateliers hebben bewoners, ondernemers  en vertegenwoordigers  van instellingen die nu op het Energiepark actief zijn, en dat willen blijven, samen met de ontwerpers gewerkt aan het maken van plannen voor het Energiepark en omgeving. 
Sleutelstad heeft een mooie reportage van gemaakt van deze werkateliers onder de titel Plannen Buurtenergie Leiden voor Energiepark e.o. krijgen steeds meer vorm.
Op 14 mei hebben de ontwerpers hun eerste vingeroefeningen gepresenteerd. Bewoners, stadspartners en andere belangstellenden hebben actief en enthousiast gereageerd op hun eerste voorstellen en gaven de ontwerpers de nodige aanbevelingen mee om hun plannen verder uit te werken.
Naast de werkateliers hebben we de afgelopen tijd ook tal van gesprekken gevoerd met instellingen zoals de lagere school Woutertje van Leyden, het opvangcentrum voor daklozen De Binnenvest, het centrum voor innovatie en ondernemerschap PLNT en ondernemers als Pronck en Bam Bam en andere ambachtelijke maakbedrijven, die graag hun toekomst zien aan het Amachtsplein. EST, opgericht door het kunstenaarsduo Guido Winkler en Iemke van Dijk heeft serieuze belangstelling en de middelen om een Art Hub te creëren in één van de industrieel erfgoedgebouwen. De Vrienden van het Singelpark hebben interesse in onze plannen getoond en de stichting Oogst (het Zoete Land) steunt ze. Voorts is gesporken met vertegenwoordigers van de cultuursector in Leiden.
Opstellen van ‘ons’ plan

Op donderdag 6 juni komen we met een inzage op het conceptplan. We willen dit verder toetsen met zoveel mogelijk bewoners, stadspartners en belanghebbenden.

Daarna wordt het definitieve plan opgesteld en aan het gemeentebestuur aangeboden om mee te nemen bij het vaststellen van de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Wij zetten in op uiteindelijke realisatie van onze plannen: samen maken wij onze buurt.