Kaderbesluit en bijlages

Op dinsdag 11 mei 2021 heeft het College van B&W het kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld en naar de Gemeenteraad gestuurd.

Kaderbesluit Energiepark
Samenvatting Ontwikkelplan

Bijlages
1. Energiepark en omgeving: Ontwikkelplan
2. Vertrouwelijke bijlage
3. Vertrouwelijke bijlage
4. Afweging PLNT-Sleutels
5. Akkoord OCE en NLB op ontwikkelplan
6. Participatieverslag
7. Enquête participatie van het Nieuw Leids Bolwerk
8. Stadsbijeenkomst presentatie Ontwikkelplan
9. Gebiedsvisie Energiepark
10. Getekende Intentieovereenkomst 9 juli 2020
11. Keuze voor ontwikkelscenario Stadsbouwhuis