Economische haalbaarheid

De initiatiefnemers van het Nieuw Leids Bolwerk hebben Robin Seijdel ingeschakeld om de economische haalbaarheid van de nieuwe buurt, zoals die ontworpen is door Stefan Witteman, te onderzoeken. Robin Seijdel, zelfstandig adviseur gebiedsontwikkeling.

Model voor financieel economische haalbaarheidsberekeningen

Voor het bepalen van de haalbaarheid van de nieuwe buurt Nieuw Leids Bolwerk heeft Robin Seijdel een indicatieve financiële analyse uitgevoerd door middel van (gescheiden) grond- en vastgoedexploitatie berekeningen. Hij komt tot de conclusie dat op basis van voorzichtige aannames aan de opbrengstenkant en ruime aannames aan de kostenkant, het plan bij een gemiddelde verkoopprijs van de te bouwen (woon)ruimte van € 3.400 m2 (inclusief BTW) een positief resultaat zal opleveren van rond € 5 mln. In de berekeningen zijn de kosten van de verwerving van de grond en de te slopen gebouwen nog niet meegenomen en zullen dus van dit resultaat moeten worden afgetrokken. Robin Seijdel stelt wel dat het aannemelijk is dat na optimalisatie en nader onderbouwend onderzoek het resultaat hoger zal uitvallen. Of in eenvoudig Nederlands gezegd: het stedenbouwkundig plan is financieel economisch haalbaar.