Open normen, gebiedsconcept Energiebuurt

NLB open normen
Deze NLB open normen vormen tezamen de criteria waaraan een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving zal moeten voldoen om maatschappelijk haalbaar te zijn.

In het april 2019 heeft het Nieuw Leids Bolwerk 24 open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving opgesteld. Deze open normen komen voort uit een analyse van de resultaten van het gemeentelijk participatietraject waarmee de gemeente ideeën en zorgen van bewoners en stadspartners ophaalde voor de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Met een online enquête werden deze 24 open normen voorgelegd voorgelegd aan 335 bewoners waarvan 71 (21%) reageerde. De drie gebiedsontwikkelaars, BPD, Steenvlinder en MBEG, hebben deze NLB open normen onderschreven en toegezegd zich eraan te zullen houden.

Lees de NLB open normen voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving.

Het gebiedsconcept Energiebuurt
In april – juni 2019 heeft het Nieuw Leids Bolwerk, samen met bewoners en stadspartners en met technische assistentie van de gebiedsontwikkelaars Bouwfonds Property Development en Steenvlinder het gebiedsconcept Energiebuurt opgesteld en aan de gemeente aangeboden. Dit document geeft een eerste indruk hoe bewoners rond en stadspartners in het Enegriepark en omgeving de toekomstige ontwikkelingen in het gebied voor zich zien. Het gebiedsconcept Energiebuurt en de gemeentelijke gebiedsvisie vertonen grote overeenkomsten maar ook enkele saillante verschillen. Deze verschillen zullen tijdens het participatietraject voor de ontwikkeling van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving aan de bewoners en stadspartners expliciet worden voorgelegd.

Lees het gebiedsconcept Energiebuurt voor de ontwikkeling van het Energie en omgeving.