E-consultatie toekomst Stadsbouwhuis

26 juni 2020: We gaan beginnen met de participatie voor de ontwikkeling van een plan voor het Energiepark en omgeving, een plan dat financieel èn maatschappelijk haalbaar is.

Voor de planontwikkeling is het Energiepark en omgeving opgedeeld in verschillende deelgebieden. In deze eerste fase van de participatie doen wij dit ook.

We starten met het Stadsbouwhuis.

Op 26 juni 2020 hebben we een link naar onze eerste online enquête, volledig gericht op de (her)ontwikkeling van het Stadsbouwhuis, gestuurd naar bewoners en stadspartners rondom het Energiepark en andere belangstellenden in Leiden. Zij die zich voor het participatietraject hebben aangemeld ontvingen een persoonlijke email. We attendeerden daarna ook de 430 abonnee’s van de NLB nieuwsbrief. De gemeente Leiden zond de link naar alle personen die in 2019 hadden deelgenomen aan het participatietraject voor de gemeentelijke Gebiedsvisie Energiepark en omgeving.

De link naar de online de vragenlijst blijft geldig tot 10 juli 2020. 

In de enquête worden drie scenario’s voor de (her)ontwikkeling van het Stadsbouwhuis met korte filmpjes toegelicht, waarna voor ieder van de scenario’s een aantal vragen worden gesteld. Aan het einde van de vragenlijst kunnen de respondeten eventuele opmerkingen, suggesties of vragen toevoegen.

Het verslag van deze eerste e-consulttaie zal in de tweede helft van juli 2020 hier worden gepubliceerd, met een uitleg over het vervolg van de planontwikkeling voor het Stadsbouwhuis.