Kernwaarden Energiebuurt

 

 

 

 

Energiepark is een stedelijke woonbuurt, die goed verbonden is met zijn omgeving. Het is een integraal onderdeel van de historische binnenstad met haar singels en ligt in de nabijheid van het centraal station. Het vele bestaande en nieuwe groen (en water) en de bijzondere monumentale en nieuwe gebouwen zorgen voor een aangename en ontspannen verblijfskwaliteit. Door de aantrekkelijke inrichting en programmering komen mensen uit de omgeving er ook veel en graag.

Dat maakt Energiepark ook een energieke plek in de stad. Er worden nieuwe dingen gecreëerd en er gebeurt van alles. Geen plaats voor overlastgevende publiekstrekkende evenementen, maar wel een plek om te werken, wonen, sporten, eten, recreatie, kortom: te leven. Het is een aangename ontmoetingsplek voor uiteenlopende mensen; bewoners, bezoekers en passanten. Diversiteit past bij een inclusieve stad. Het biedt een basis voor uitwisseling, synergie en verrijking, maar vraagt van zowel bewoners als bezoekers ook een zeker aanpassingsvermogen en tolerantie.


Energiepark is een gezonde plek. Innovatieve toepassingen maken de buurt energiezuinig, circulair en klimaat-adaptief. Lopen en fietsen zijn logisch, autogebruik (en -bezit) veel minder. Delen van spullen en ruimtes is hier gewoon. Bewoners zijn betrokken bij de ontwikkeling en beheer en soms ook bij de bouw van hun eigen huis. Zo ontstaat een gedeeld gevoel van eigenaarschap. Gebouwen kunnen van functie veranderen om ongekende toekomstige veranderingen op te kunnen vangen. Zo blijft het steeds een aangename buurt voor velen en een buurt in balans.

Energiepark is een stedelijke buurt op menselijke maat.
Een buurt waar stad en mens samenkomen.