Econsultatie 2: Dilemma’s, parkeren en meer

De resultaten van de 2de e-consultatie zijn uit. Met deze online enquête hebben we de meningen van bewoners en stadspartners gepolst over vragen zoals wel of geen extra voetgangersbrug over de Maresingel, wel of niet behouden van Loods C (in het Energiepark), wel of niet behouden van de zichtlijn vanuit Leiden-Noord op de Marekerk en andere dilemma’s waar we tegenaan lopen bij het uitwerken van een haalbaar ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving. Verder hebben we vragen gesteld over horeca en evenementen, parkeren en gewenste kenmerken van de nieuwe buurt.   

De enquête is door 354 bewoners en stadspartners ingevuld en geretourneerd. Het voltooiingpercentage is 92%. Van de respondenten wonen 65,5% in de buurten rondom het Energiepark en omgeving, 29,2% elders in Leiden en 5,3% buiten Leiden.

Download het verslag.
Aan het verslag is een duidelijke samenvatting toegevoegd.  

Enkele conclusies uit het verslag:

Dilemma’s
Van de respondenten vindt 48,3% het onbelangrijk dat Loods C (in het Energiepark) behouden zal blijven tegen 26,9% die dit wel belangrijk vinden. Van 81,9% van respondenten moet aanleggen van boten beperkt blijven tot 2 of 3 vaste plekken langs de kade En, 61,8% van de respondenten zijn het er mee eens dat er een nieuwe voetgangersbrug over de Maresingel wordt geplaats. Maar van de 106  bewoners uit Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid is 50% tegen de komst van deze brug die hun buurten met het Energiepark zal verbinden. Er zal met de wijkvereniging Groenoord-Zuid/Nieuw Leyden gesproken moeten worden om hun bezwaren te kunnen doorgronden.

De respondenten zijn duidelijk dat zij het belangrijk vinden dat de zichtlijn op de Marekerk behouden blijft, 69,6% vindt het een prima idee als de buitengevel van de Energiecentrale aangepast wordt, bijvoorbeeld door tegen de blinde westgevel apartementen te bouwen, en  78,5% van hen is het er mee eens dat het oudere gedeelte van het Tweelinghuis (aan de Langegracht) gesloopt wordt en vervangen wordt door appartementen.

Horeca en evenementen
De respondenten hebben een duidelijk voorkeur voor kleinschalige horeca zoals een koffiebar, een eetcafé of een ontbijt/lunchroom. Hotels of kroegen die tot laat in de nacht open zijn zien de respondenten liever niet komen. De respondenten willen per sé geen luidruchtige, grootschalige evenementen zoals festivals, popconcerten en sportevenementen in het Energiepark.

Parkeren
Van de respondenten vindt een kleine meerderheid (49,3%) het belangrijk om dicht bij huis hun auto te kunnen parkeren; 50,4% van heen geeft aan bereid te zijn meer voor een woning te willen betalen als een garage daarvan onderdeel is. Daar tegenover staat dan weer dat 52,9% zegt geen eigen auto nodig te hebben als zij in het Energiepark en omgeving zouden wonen; immers er is langs de Langegracht goed openbaar vervoer aanwezig. Maar dan moeten er wel voorzieningen zijn getroffen zoals deelauto’s en fietsen. Hierbij moet wel een kanttekening worden gemaakt dat de enquête niet onder toekomstige bewoners is gehouden. Tot slot geeft een ruime meerderheid van de respondenten (57,2%) aan dat bezoekersparkeren in de openbare ruimte rond het Energie en omgeving voor heen geen optie is en dat daarvoor een andere oplossing gevonden moet worden. Uitschieters zijn hier de respondenten uit Noordvest (67%) en Groenoord-Zuid (66%).

Een duurzame en gezonde buurt
Het Energiepark en omgeving zien we als een gezonde plek die energie gééft en duurzaam comfortabel is voor bewoners, buurt en stad. Een klimaat neutrale buurt waar mensen bewegen en waar slim met water, groen en afval wordt omgegaan. We hebben de respondenten gevraagd of zij deze visie delen en in welke mate zij een zestal kwaliteiten van de toekomstige woonomgeving belangrijk vinden. Uit de zeer hoge percentages van respondenten die onze kwaliteiten van de toekomstige woonomgeving in het Energiepark en omgeving belangrijk vinden kunnen we concluderen dat onze algemene visie op het Energiepark en omgeving als woongebied breed gedragen wordt.