Gezond: kernwaarde van het Energiepark en omgeving

Energiepark is een gezonde buurt. Hij is energiezuinig en circulair.  Bestaande groen wordt gekoesterd en nieuw groen toegevoegd, ook aan gevels en op daken. Overgangen tussen publiek en privé groen zijn mooi mee-ontworpen en via groene vingers wordt het groene park ook beleefbaar aan de Langegracht. Energiepark biedt het hele jaar een groene plek voor flora, fauna, sport, spel, stadslandbouw én stilte.

Naast groen is ook blauw een belangrijke kwaliteit van Energiepark. Naast het water van de Singel maken we meer waterrijke plekken. Samen met het vele groen ontstaat zo een klimaatadaptieve buurt met een hoog waterbergend vermogen en zonder hittestress.

Energiepark is zo ingericht dat lopen en fietsen de norm is en autogebruik wordt gereduceerd. Er zijn veel fietsenparkeerplaatsen, logisch gesitueerd en goed zichtbaar (zowel in de openbare ruimte als in gebouwen). Autoparkeren wordt zoveel mogelijk aan de randen en in gebouwen opgelost. De buurt zelf is autoluw.

Vanuit sociale duurzaamheid werken we aan een buurt waar verschillende mensen prettig met en naast elkaar samenleven. Ook dat draagt bij aan gezondheid. Bewoners zijn betrokken bij de ontwikkeling en bij het beheer. Activiteiten gericht op delen maken onderling contact vanzelfsprekender en spreekt mensen aan op dat wat ze kunnen (zoals het delen van tijd of talent).

Gezond betekent niet in de laatste plaats ook aanpasbaar: om ruimte te kunnen bieden aan ongekende toekomstige veranderingen, kunnen gebouwen en ruimtes van kleur veranderen. Zo blijft het steeds een aangename buurt voor velen.

Zo is en blijft Energiepark een stedelijke buurt op menselijke maat

Een buurt waar stad en mens samenkomen.