Presentatie Ontwikkelplan 8 maart 2021

Tijdens een goed bezochte digitale stadsbijeenkomst op 8 maart 2021 hebben de Gemeente, het Nieuw Leids Bolwerk en de gebiedsontwikkelaars Steenvlinder, BPD en MBEG het Onwikkelplan Energiepark en omgeving gepresenteerd Wethouder Fleur Spijker leidde de stadsbijeenkomst in. Tijdens deze bijeenkomst is een overzicht gegeven van het gebiedsconcept dat ten grondslag ligt aan het Ontwikkelplan en van de voorgestelde landschappelijke en stedenbouwkundige invulling daarvan. Bezoekers van de digitale stadsbijeenkomst konden via een chatfunctie vragen stellen. Deze vragen werden deels tijdens de bijeenkomst beantwoord. De antwoorden op de vragen die op 8 maart niet beantwoord konden worden treft u aan in onderstand PDF bestand.

U kunt de digitale stadsbijeenkomst terugzien door op deze link te clicken

De presentatie van de gebiedsconcept voor het Energiepark en omgeving en het ontwikkelplan kunt hier downloaden:

Download gebiedsconcept
Download ontwikkelplan

Antwoorden op alle vragen die tijdens de stadsbijeenkomst zijn gesteld kunt u hier download:

Download antwoorden op de vragen tijdens de digitale stadsbijeenkomst

De complete tekst met illustraties en plattegronden zal in april, na de behandeling van het Ontwikkelplan in het College van Bestuur worden gepubliceerd.