Wat willen bewoners?

Op allerlei manieren, verspreid in de tijd, hebben het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk, de wijkvereniging Noordvest Molenbuurt en de gemeente Leiden bewoners en andere belangstellenden gevraagd om mee te denken en hun mening te geven over de toekomst van het Energiepark en omgeving. De belangrijkste zijn:

 • Huiskamergesprekken: Houd maat!  (oktober 2018)
  Het verslag van acht huiskamergesprekken waar ruim 60 bewoners rond het Energiepark van gedachten hebben gewisseld over vragen zoals ‘wat zien we graag dat er in ons deel van de binnenstad, en dan met name in het Energiepark en omgeving gaat gebeuren?’ ‘Wat zien we als kansen, en wat als bedreigingen?’
 • Gemeentelijke online enquête : eindverslag (november 2018)
  Met een online enquête, uitgezet via de website van de gemeente en gepromoot onder meer door het Nieuw Leids Bolwerk, heeft de gemeente Leiden ideeën, wensen en zorgen  die in stad leven over de toekomst van het Energiepark en omgeving  geïnventariseerd.  973 geïnteresseerden Leidenaren hebben aan dit onderzoek meegewerkt.
 • Gemeentelijke participatie 26/3/2019
  Op 26 maart organiseerde de gemeente Leiden een tweede participatiebijeenkomst waar ideeën en wensen die op de eerste bijeenkomst benoemd werden op een creatieve manier per locatie concreter gemaakt konden worden.
 • Open normen: rapportage van een online consultatie (maart 2019)
  Op basis van de resultaten van bovenstaande rapportages van participatiemomenten heeft het Nieuw Leids Bolwerk een raamwerk van open normen ontwikkeld waaraan gebiedsvisies en gebiedsontwikkelingsplannen voor het Energiepark en omgeving zullen moeten voldoen. Het Nieuw Leids Bolwerk vroeg 355 bewoners hun mening te geven over deze open normen. 71 van hen hebben op dit verzoek gereageerd en spendeerde gemiddeld 15,5 minuten aan het invullen van het toegezonden online consultatieformulier.