Buurtenergie 2019

 

 

Bewoners en betrokken stadspartners ontmoeten elkaar bij ‘Buurtenergie’, een platform waar iedereen, die in en rondom het Energiepark en omgeving woont of werkt of dat wil gaan doen, een stem heeft in de toekomstplannen voor deze buurt.

 

 

 

Buurtenergie is een initiatief van het Nieuw Leids Bolwerk. Het doel van Buurtenergie is een deskundig en doorgerekend concept gebiedsontwikkelingsplan voor het Energiepark en omgeving op te stellen, dat te presenteren aan het Leidse gemeentebestuur om dit concept plan daarna verder door te ontwikkelen en uit te voeren.  Een plan dat voldoet aan de open normen waaraan elk plan moet voldoen en dat kan rekenen op brede  steun van de buurt,  zowel bewoners als instellingen, ondernemers en andere betrokken stadspartners.

Om dit te kunnen bereiken heeft Nieuw Leids Bolwerk de hulp ingeroepen van professionele gebiedsontwikkelaars met verstand van zaken die de investering willen doen om de wensen van de buurt en geïnterseerde stadspartners om te zetten in een concreet gebiedsontwikkelingsplan; en, die het investeringsvermogen en de lange adem hebben die nodig zijn om het plan metterdaad uit te voeren.