2019: Energiebuurt

Energiebuurt is een park waarin gewoond en geleefd wordt. Goed verbonden met zijn omgeving en integraal onderdeel van het Singelpark en de historische binnenstad. Het bestaande en vele nieuwe groen (en water) en de bijzondere monumentale en nieuwe gebouwen zorgen voor een aangename en ontspannen verblijfskwaliteit. Door de aantrekkelijke inrichting en programmering en de nabijheid van het Centraal Station komen mensen uit de omgeving er ook veel en graag.
Dat maakt Energiebuurt een energieke plek in de stad.

Er worden nieuwe dingen gecreëerd en er gebeurt van alles. Geen plaats voor overlastgevende publiekstrekkende evenementen, maar wel een plek om te werken, wonen, sporten, eten, kleinschalige culturele activiteiten, recreatie, kortom: te leven. Het is een aangename ontmoetingsplek voor uiteenlopende mensen; bewoners, bezoekers en passanten. Een ontmoeting tussen buurt en stad, tussen lokaal en bovenlokaal.

Diversiteit past bij een inclusieve stad. Het biedt een basis voor uitwisseling en synergie, maar vraagt van zowel bewoners als bezoekers ook een zeker aanpassingsvermogen en tolerantie. Energiebuurt is een gezonde plek. Innovatieve toepassingen maken de buurt energiezuinig, circulair, biodivers en klimaat-adaptief. Lopen en fietsen zijn logisch, autogebruik (en -bezit) veel minder. Delen van spullen en ruimtes is hier gewoon. Bewoners zijn vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en het beheer en soms ook bij de bouw van hun eigen huis. Zo is een gedeeld gevoel van eigenaarschap ontstaan. Gebouwen kunnen van functie veranderen om ongekende toekomstige veranderingen op te vangen. Zo blijft het een aangename buurt voor velen en een buurt in balans.

Energiebuurt is een groene, stedelijke buurt op menselijke maat.

Een buurt en parklandschap waarin mens en stad natuurlijk samenkomen.