Accommodeer De Binnenvest

De aanwezigheid van het centrale opvangcentrum voor daklozen De Binnenvest aan het Energiepark is onder bewoners van de omliggende woonbuurten ten zuiden en ten noorden van de Maresingel zeker niet onomstreden.

De ingang van De Binnenvest aan het Energiepark

Sommigen ergeren zich aan de cliënten van De Binnenvest die bij de ingang van het Energiepark rondhangen, daar hun drankjes nuttigen en blikjes en andere rommel achterlaten. Anderen voelen geen problemen met hun aanwezigheid en zijn trots op het feit dat Leiden zorgt voor haar kwetsbare medeburgers in het centrum van de samenleving en de wijze waarop de stad daar vorm aan geeft.

De initiatiefnemers van het Nieuw Leids Bolwerk realiseren zich dat de aanwezigheid van De Binnenvest en haar cliënten altijd een controversieel onderwerp zal blijven, voor huidige en toekomstige bewoners.

Toch stellen zij zich op het standpunt dat De Binnenvest binnen het stedebouwkundige ontwerp van de nieuwe buurt geaccommodeerd moet,en ook kan worden. Al was het maar omdat het moeilijk zal zijn elders in de binnenstad vervangende ruimte te vinden, een verhuizing torenhoge kosten met zich mee zal brengen en de problemen die door bewoners in de buurt van het Energiepark worden gevoeld alleen maar een andere locatie verplaatst zullen worden.

Wel menen de initiatiefnemers dat er verbeteringen in de huidige situatie rond De Binnenvest doorgevoerd kunnen worden. Zij gaan ervanuit dat het decentralisatiebeleid van De Binnenvest met kracht wordt doorgezet en de capaciteit van het opvangcentrum tot een minimum wordt teruggebracht. Tevens, dat met de komst van het Nieuw Leids Bolwerk de alcohol- en gebiedsverboden in en rond het Energiepark onveranderd van kracht zullen blijven en zo nodig uitgebreid en beter gehandhaafd worden.

De ontwikkeling van het Nieuw Leids Bolwerk geeft ook kansen om de overlast in de publieke ruimte terug te dringen. Bijvoorbeeld een afgeschermde verblijfsruimte nabij de ingang van De Binnenvest kan de overlast op hangplekken elders in de buurt verminderen. Een nieuwe aanlooproute langs de oostgevel van het gebouw de Nieuwe Energie zou ervoor kunnen zorgen dat cliënten van De Binnenvest niet meer dwars door het park hoeven te lopen om het daklozen centrum te bereiken. En tot slot, hangplekken in het Energiepark en het Nieuw Leids Bolwerk moeten vermeden en bestaande plekken langs de Langegracht, de Volmolengracht, de Maresingel en de Van der Paauwkade verwijderd worden.

Als u op deze pagina informatie over dit uitgangspunt, die belangrijk is in de context van het voorstel om het Nieuw Leids Bolwerk te realiseren, mist dan ontvangen we die graag. U kunt hiervoor onderstaand reactieformulier gebruiken.