Gemeentelijke gebiedsvisie

De ontwikkeling van het Energiepark en omgeving vraagt een stevige inspanning. Het gebied is een vergeten plek met vermoeide kantoorgebouwen en leegstaande industrieel erfgoedgebouwen in de oude binnenstad. Maar heeft grote potentie om uit te groeien tot een nieuw, groot stadspark met ruimte voor velerlei activiteiten langs de Maresingel, een nieuwe stadswijk met betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en 50-plussers langs de Langegracht en kleinschalige culturele programma’s in en rond industrieel erfgoedgebouwen.

De gemeentelijke gebiedsvisie
De gemeente heeft de ruimtelijke en programmatisch uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied samengevat in de gemeentelijke gebiedsvisie van het Energiepark en omgeving die in het najaar van 2019 is vastgesteld door de gemeenteraad. Bij de ontwikkeling van een haalbaar plan het het gebied is dit document het uitgangspunt: het geeft aan wat wel en niet kan!

Lees de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving

Andere relevante beleidsnota’s
Naast deze gemeentlijke gebiedsvisie zijn er andere vastgestelde beleidsnota’s die betrokken moeten bij het opstellen van een ontwikkelplan voor het Energiepark en omgeving. Hieronder: de nota evenementenbeleid 2020, de nieuwe nota parkeerbeleid, de nieuwe nota horecabeleid, het beeldkwaliteitsplan Singelpark en veel andere beleidsdocumenten. Een volledige lijst van relevante beleidsdocumenten zal binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.