Eerste stedenbouwkundig ontwerp 2018

Het stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe buurt voorziet in bebouwing in vier blokken, twee ten westen van de Nuon-centrale en twee ten oosten. Tevens zijn de Nuon-centrale, de voormalige Vuilverbranding en de industrieel erfgoedgebouwen in het Energiepark deel van  het ontwerp.

Het stedenbouwkunidig ontwerp van het Nieuw Leids Bolwerk

De kleur van de gebouwen geeft de verschillende type gebouwen aan en verschaft een duidelijke indruk van de grote verscheidenheid van huizen en gebouwen die in het ontwerp nagestreefd wordt: geen huis en gebouw heeft dezelfde hoogte en breedte.  In het uiteindelijk ontwerp kunnen de aangegeven hoogtes en breedtes van de gebouwen natuurlijk nog verschillen, maar het principe van verscheidenheid blijft gehandhaafd. De Nuon-centrale (Lichtcentrale) en de industrieel erfgoedgebouwen langs de Maresingel zijn groen ingekleurd.

In totaal verziet het stedenbouwkundig ontwerp in de bouw van 33 grondgebonden huizen, en 296 appartementen met een totaal vloeroppervlakte van 36.000 m2. Onder de huizen en appartementen zullen 389 parkeerplaatsen in half-ondergrondse garages worden gecreëerd.

Verder zullen 8.500 m2 winkelruimte en 8.000 m2 kantoor-, les- en bedrijfsruimte worden gerealiseerd. Hierin is de Nuon-centrale meegenomen. Niet inbegrepen zijn het Tweelinghuis, het gebouw van de voormalige Vuilverbranding en de industrieel erfgoed gebouwen in het Energiepark, langs de Maresingel.