Intentieovereenkomst

Tekening intentieovereenkomst en de positie van Nieuw Leids Bolwerk
Op 9 juli 2020 tekende de Gemeente Leiden een intentieovereenkomst met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk en het Ontwikklingsconsortium Energiepark (Bouwfonds Property Development (BPD), Steenvlinder en MeyerBergman Erfgoed Development MBEG)). Doel van deze overeenkomst is om gezamenlijk een plan voor de ontwikkeling van het Energiepark en omgeving in de oude binnenstad van Leiden te maken dat financieel/economisch èn maatschappelijk haalbaar is.

Het Nieuw Leids Bolwerk heeft zich een positie verworven dat zij aan de voorkant meebeslist over alle belangrijke onderwerpen en dat bewoners en stadspartijen mee kunnen praten voordat deze besluiten worden genomen; en niet, zoals gebruikelijk, zij de tot in detail uitwerkte plannen mogen bekijken en daarna verzocht worden bij het kruisje te tekenen. Het burgerinitiatief is vertegenwoordigd in de Stuurgroep van dit gebiedsontwikkelingsproject en draait volwaardig mee in het coördinatieteam bestaande uit de projectleider van de gemeente, de penvoerder van de marktpartijen en de voorzitter van het burgerinitiatief. Nieuw Leids Bolwerk trekt bovendien het participatietraject en kan van uit die positie ervoor zorgen dat bewoners en stadspartijen zijn vertegenwoordigd in alle voorbereidende werkgroepen en zo daadwerkelijk meedenken en van invloed zijn op de besluitvorming. Zie een korte analyse van de intentieovereenkomst.

Nu is het aan Gemeente, BPD, Steenvlinder, MBEG en Nieuw Leids Bolwerk om een succes te maken van deze bijzondere opzet van burgerparticipatie in een stedelijk gebiedsontwikkelingsproject.

Leiden, 14 juli 2020