E-consultatie 3: knelpunten en uitdagingen

We hebben nu (begin november 2020) de eindfase van de planontwikkeling bereikt en vragen bewoners en stadspartners nog één keer vragen om met ons mee te denken over ‘knelpunten, dilemma’s en uitdagingen’ die we zijn gekomen bij het uitwerken van de plannen. Deze 3de e-consultatie concentreet zich op onderwerpen vragen zoals

  • wel of niet behouden van het gebouw van De Sleutels (aan de Langegracht tegenover het Politiekantoor) en transformeren in een wooncomplex?
  • wel of niet behouden van Loods C in het Energiepark en bestemmen voor functies die bijdragen aan het Energiepark?
  • hoe borgen de sociale veiligheid in de nieuwe woonbuurten door stedenbouwkundige ingrepen?
  • hoe maken we de dam in de Maresingel doorvaarbaar zodat weer ‘rondjes singel’ gevaren kunnen worden?
  • hoe maken we een verbinding tussen het Energiepark en het Huigpark nu het bekend is geworden dat de Energiecentrale zeker tot 2035 in bedrijf blijft en het doortrekken van de Singelparkroute over het terrein van de centrale om veiligheidsredenen niet mogelijk is?.

Ga naar online enquête formulier: click hier!

Tot 14 november blijft deze enquête online.