Energiek: kernwaarde van het Energiepark en omgeving

Energie en ondernemerschap zijn van oudsher verbonden met deze plek. Ook straks is Energiepark een energieke en levendige plek in de stad. Er gebeurt van alles; verschillende mensen wonen en leven er door elkaar. Daarnaast wordt er gewerkt en gemaakt (in broedplaatsen, ateliers en woonwerkwoningen), gegeten (in horeca), gerecreëerd en gesport (in het park). Ook zijn er passanten, bijvoorbeeld langs de oever van het water, en fietsers op de route van Nieuw Leyden naar binnenstad. Op uiteenlopende momenten zijn er steeds om verschillende redenen verschillende mensen te vinden.

In Energiepark worden nieuwe dingen gecreëerd. Dat kunnen nu nog niet bestaande producten of diensten zijn (bv in een 3D-printlab) maar ook iets nieuws van iets ouds. In het repair-cafe kan een koffiemachine een tweede leven krijgen en in een atelier wordt een oude deken ge-upcycled tot handtas. Ook ontstaan nieuwe plekken. Oude functiescheidingen zijn nauwelijks zichtbaar. In woningen wordt vaak ook gewerkt. Een café kan ook werkplek, kookstudio, vergaderruimte, yogastudio of fotolocatie zijn. Of misschien zit er wel een barbier in een bierbar. Ook buitenruimte heeft meerdere functies. Hetzelfde park kan overdag thuis zijn voor sporters, debaters, picknickers, hondenbezitters, kunstliefhebbers en ’s avonds decor zijn voor een buurtdiner of een silent disco.  Met de fraai verlichte monumentale schoorsteen als kunstzinnige achtergrond.

Energiepark wordt energieneutraal. Gebouwen zijn energiezuinig en we maken gebruik van hernieuwbare energiebronnen. De wijk is natuurlijk gasloos en auto’s zijn elektrisch. Binnen de buurt worden energievraag en –overschot zoveel mogelijk uitgewisseld. Misschien wel beheerd door een buurtcoöperatie.

Diversiteit van mensen en activiteiten past bij een inclusieve stad, die plaats biedt aan mensen van verschillend pluimage. Het draagt bij aan uitwisseling, synergie en verrijking en biedt -zoals we al zeiden- een goede basis voor delen. Maar natuurlijk kan er ook spanning ontstaan als verschillende soorten mensen of verschillende activiteiten elkaar ontmoeten. Wat voor de één gezellig of noodzakelijk is, is voor de ander overlast of ongewenst. Daar kan door goed ontwerp en slimme programmering deels op voorgesorteerd worden. Zo komen er geen publiekstrekkende activiteiten, die veel lawaai of verkeershinder opleveren. Activiteiten die georganiseerd worden trekken hoofdzakelijk bezoek dat per fiets of lopend (al dan niet vanaf het station) komt. Sommige functies worden bewust aan de rand of een doorgaande verbinding gelegd, zodat hun gebruikers niet het hele gebied hoeven doorkruisen. Daardoor ontstaan er ook plekken waar het (rustiger) wonen duidelijk dominant is.

Maar los daarvan zal Energiepark van bewoners en bezoekers een zekere tolerantie en aanpassingsvermogen vragen. Je woont hier in de stad. Die is nu eenmaal divers. Die is nu eenmaal energiek.