Programmering van de parken

De initiatiefnemers stellen voor om het Energiepark, het Huigpark en het Marepark samen te voegen tot één groot park waar de Maresingel met haar nieuwe wandelboulevard langs het water doorheen slingert. Het Beeldkwaliteitsplan Singelpark (2014) is leidend bij de realisatie van deze samenvoeging en de daartoe te maken aanpassingen in het ontwerp van de drie individuele parken. De Commissie Advies en Ontwerp van de Vrienden van het Singelpark kan gevraagd worden hierbij te assisteren.

De ingang van het Energiepark zoals de ontwerpers het willen zien

Ondanks de recente aanleg van het Energiepark en de mooie plannen die zijn opgenomen in het Definitief ontwerp ligt het park er desolaat en verwaarloosd bij. Hier moet verandering in komen. Dat kan ook wanneer door de realisatie van het Nieuw Leids Bolwerk bewoners direct aan het park komen wonen; winkeliers klanten uit de directe omgeving en de Merenwijk willen trekken; en bedrijven en uitbaters van horeca hun bezoekers een mooie groene entree wensen te geven. Immers, met de bouw van het Nieuw Leids Bolwerk ontstaat een grote groep van direct belanghebbenden die er direct baat bij hebben dat het park er op zijn best uitziet.

Met de openstelling van de dam in de Maresingel, het in gebruik nemen van de noord-zuid hoofd fietsroute en de in gebruik name van de erfgoedgebouwen aan de Maresingel kunnen de hekken die het Energiepark nu nog ontsieren verwijderd worden. Nieuwe afspraken tussen De Binnenvest en de Gemeente, de Politie, bewoners, winkeliers en ander ondernemers in de nieuwe buurt kunnen worden gemaakt over de aanlooproute naar het opvangcentrum en de reeds voorgestelde afgeschermde verblijfplaats voor de cliënten van De Binnenvest bij de voordeur van het opvangcentrum. De alcohol- en gebiedsverboden in het Energiepark en omliggende straten aan beide zijden van de Maresingel dienen onverminderd van kracht te blijven, mogelijk zelfs worden uitgebreid, om de politie in staat te stellen om bij onverhoopte overlast te kunnen handhaven.

Zoals beschreven in het Definitief ontwerp is midden in het park de eyecatcher gepland met het thema ‘water & energie’. Alle wandel- en fietsroutes in het park komen hier langs en de eyecatcher zal een herkenningspunt worden in het Energiepark. Dit water & energie object krijgt ‘de vorm van een gashouder, een speelelement met water, stoom en kunst. De energie wordt zichtbaar door ‘nevel’ (stoom) in het kunstwerk. In de avond wordt de stoom aangelicht waardoor een koppeling met het verlichtingsplan ontstaat’.

Naast het gebruik als park bieden het Energiepark en het Huigpark een prachtige publieke ruimte voor allerlei activiteiten en evenementen. Bij de programmering kan worden aangesloten bij de initiatieven die de Vrienden van het Singelpark ondernemen in het Huigpark. Deze twee parken nodigen uit voor kleinschalige cultuurevenementen, sport en spel; activiteiten die geen schade toebrengen aan  flora en fauna. Naast het water & energie object kan een doorlopende, wisselende kunsttentoonstelling worden ingericht waar jonge kunstenaars uit Leiden en omgeving hun laatste creaties kunnen opstellen. Er kan een botanische collectie, een bijenstal, een tuin met stadslandbouw aangelegd worden. Ook kan worden gedacht aan een proefopstelling waar opties voor klimaatadaptatie worden getoond. Zo kan het park voorzien in ontmoetingsplekken voor verschillende groepen bewoners.

Scholen kunnen gebruik maken van het park om hun leerlingen meer kennis bij te brengen over klimaat, water, de historie van energie, de aankomende klimaatadaptaties en de bescherming van flora en fauna. Kinderen van de basisschool kunnen meehelpen in het onderhoud van de tuin met stadslandbouw, om zo hun kennis van planten in de praktijk te brengen en betrokkenheid bij het park te vergroten. Sportclubs kunnen het park gebruikne voor hun buitenactiviteiten. Bezoekers kunnen in de ambachtelijke broodwinkel bij de dam in de Maresingel een gevulde picknickmand kopen en hun lunch in het park nuttigen, een boek lezen of gewoon wat voor zich uit mijmeren en te genieten.

Al deze activiteiten trekken klandizie voor de winkels en horeca die in het Nieuw Leids Bolwerk zijn gepland. De toekomstige ondernemers rond de twee parken kunnen daarom gevraagd worden de handen ineen te slaan en de programmering van de parken gezamenlijk te organiseren.

De gemeente heeft het onderhoud van het Huigpark enige jaren terug aan de Vrienden van het Singelpark overgedragen die nu in samenwerking met Gemiva de werkzaamheden uitvoert. Deze regeling kan zonder problemen doorgezet worden naar het Energiepark.