Beleidsakkoord 2018-2022 is openbaar


Beleidsakkoord (pdf).

Duurzame woningbouw krijgt veel aandacht in het nieuwe beleidsakkoord 2018-2022. Ons voorstel voor het Nieuw Leids Bolwerk past vierkant in beleidsvoornemens van het nieuwe College, zowel het bouwconcept en de type woningen als ook de wijze waarop het voorstel tot is gekomen, als een bewonersinitiatief.

Tot onze spijt heeft de coalitie besloten om ruimte te laten voor het voorstel van de MBE groep.  Onder het hoofdje Binnenstad (p 32): ‘Humanitas campus rondom de Witte Singel hoort bij de verdere verbetering van de binnenstad, net als ontwikkeling van het Energiepark en het Cultuurkwartier, tussen de Lammermarkt, Haarlemmerstraat en de energiecentrale. Het Energiepark en het naastgelegen gebied rond het Stadsbouwhuis bieden unieke kansen voor herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met woningbouw en kleinschalige culturele evenementen. We werken mee aan verder planontwikkeling voor dit gebied, met zorgvuldigheid boven snelheid.’

 We hebben bij één van de onderhandelaars navraag gedaan hoe we deze paragraaf moeten lezen: het nieuwe College wenst de deur voor de MBE Groep en haar plannen voor het Scheltemagebouw, het Energiepark en de Nuon-centrale  open te houden.  Immers, ‘zo’n aantrekkelijke marktpartij willen we toch wel graag aan de stad binden’.  Ons verzoek aan de onderhandelende partijen om in het akkoord vast te leggen dat er eerst met bewoners en stadspartijen een gebiedsvisie voor Noordvest zou worden opgesteld om pas daarna over de invulling van die visie te gaan praten lijkt het dus niet gehaald te hebben. Er is dus werk aan de winkel!

Download: Bestuursakkoord 2018-2022

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *