EVEN BIJPRATEN

Even bijpraten
Wat is er gebeurd rondom de plannen voor het Energiepark e.o. sinds de Raad besloten heeft, dat ons gebiedsconcept in ieder geval getoetst gaat worden; getoetst op basis van het beoordelingskader dat de gemeente nu aan het voorbereiden is voor de gemeenteraad.

Het samenwerkingsverband Buurtenergie
De gemeente heeft duidelijk gesteld, dat zij met één samenwerkingspartner het gebied van het Energiepark wil ontwikkelen. Deze partner verzamelt de nodige expertise om het totale gebied in een meerjaren ontwikkeling uit te voeren.

Nieuw Leids Bolwerk werkt als burgerinitiatief samen met Bouwfonds Property Development en Steenvlinder: wij hebben deze gebiedsontwikkelaars gevraagd om ons te helpen. Zij hebben onze open normen onderschreven en met hun professionele bijdrage en jullie inbreng hebben wij samen het gebiedsconcept Energiebuurt ontwikkeld en op 17 juli  aangeboden aan wethouder Spijker.

Dit najaar heeft MBEG contact met ons gezocht en ook onze open normen onderschreven. Vervolgens hebben zij zowel naar ons als ook naar de gemeente duidelijk gemaakt zich bij Buurtenergie -NLB met BPD, SV- te willen aansluiten. We hebben hier met de voorzitters van de wijkverenigingen en de werkgroep Energiepark Noorderkwartier West over gesproken en als NLB besloten, dat we beter af zijn om MBEG in ons samenwerkingsverband te hebben dan dat zij zelfstandig als concurrent gaan optreden in het Energiepark. Wij hebben ons altijd open opgesteld voor andere (markt)partijen, maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld.

Bewonersavond 21 januari

 SAVE THE DATE!
Op 21 januari organiseren we weer een bewonersavond in Gebouw De Nieuwe Energie in Leiden. We willen jullie dan de laatste stand van zaken met de gemeente uit de doeken doen. Door architectenbureau Gaaga zijn voor Buurtenergie plannen ontwikkeld voor het Stadsbouwhuis. Die concept plannen willen we voorleggen en er jullie mening over vragen.

Nieuw Leids Bolwerk is recent aan de slag gegaan om samen met Leidse cultuurvertegenwoordigers een Kunst – en Cultuurambitie voor het Energiepark te ontwikkelen. Daar willen we die avond meer over vertellen.

Lest best willen we met jullie van gedachten wisselen over de positie van NLB nadat de gemeenteraad een partner voor het Energiepark e.o. heeft uitgekozen. Voor ons is en blijft het belangrijkste, dat wij als buurtbewoners en betrokken stadspartners voldoende invloed kunnen uitoefenen op de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. die minstens een jaar of 10 gaat duren. Hiervoor hebben we een duidelijke onafhankelijke positie nodig, In welke vorm dat het beste kan, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

 Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij met de versterking van Jos van Iersel in ons bestuur. Jos heeft grote ervaring met besturen zowel bij de overheid als bij de gemeente. Dat neemt niet weg, dat het nodig is ons bestuur nog verder uit te breiden, zeker met het oog op de toekomst. Ook als je niet in onze buurt woont, ben je welkom. Als Leidenaars hebben we allemaal baat bij een leefbare binnenstad. Als het je wat lijkt, of je wilt hand – en spandiensten verlenen, bel ( 06.21980017, Aletta ) of mail ons voor een kennismaking.

Leestip
De gemeentelijke projectleider Energiepark e.o. Simone Eefting wees ons op een artikel van Frans Soetebroek, adviseur van ‘Samen stad maken’. Zijn verhaal over burgerinitiatieven, waar ze tegen aan lopen en hoe ze zich staande kunnen houden in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling, vinden we de moeite van het lezen meer dan waard. Daarom hierbij de link, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van dit artikel. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/als-ik-dit-van-tevoren-had-geweten-was-ik-er-nooit-aan-begonnen/

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *