EVEN BIJPRATEN

Even bijpraten
Wat is er gebeurd rondom de plannen voor het Energiepark e.o. sinds de Raad besloten heeft, dat ons gebiedsconcept in ieder geval getoetst gaat worden; getoetst op basis van het beoordelingskader dat de gemeente nu aan het voorbereiden is voor de gemeenteraad.

Het samenwerkingsverband Buurtenergie
De gemeente heeft duidelijk gesteld, dat zij met één samenwerkingspartner het gebied van het Energiepark wil ontwikkelen. Deze partner verzamelt de nodige expertise om het totale gebied in een meerjaren ontwikkeling uit te voeren.

Nieuw Leids Bolwerk werkt als burgerinitiatief samen met Bouwfonds Property Development en Steenvlinder: wij hebben deze gebiedsontwikkelaars gevraagd om ons te helpen. Zij hebben onze open normen onderschreven en met hun professionele bijdrage en jullie inbreng hebben wij samen het gebiedsconcept Energiebuurt ontwikkeld en op 17 juli  aangeboden aan wethouder Spijker.

Dit najaar heeft MBEG contact met ons gezocht en ook onze open normen onderschreven. Vervolgens hebben zij zowel naar ons als ook naar de gemeente duidelijk gemaakt zich bij Buurtenergie -NLB met BPD, SV- te willen aansluiten. We hebben hier met de voorzitters van de wijkverenigingen en de werkgroep Energiepark Noorderkwartier West over gesproken en als NLB besloten, dat we beter af zijn om MBEG in ons samenwerkingsverband te hebben dan dat zij zelfstandig als concurrent gaan optreden in het Energiepark. Wij hebben ons altijd open opgesteld voor andere (markt)partijen, maar die hebben zich tot nu toe niet gemeld.

Bewonersavond 21 januari

 SAVE THE DATE!
Op 21 januari organiseren we weer een bewonersavond in Gebouw De Nieuwe Energie in Leiden. We willen jullie dan de laatste stand van zaken met de gemeente uit de doeken doen. Door architectenbureau Gaaga zijn voor Buurtenergie plannen ontwikkeld voor het Stadsbouwhuis. Die concept plannen willen we voorleggen en er jullie mening over vragen.

Nieuw Leids Bolwerk is recent aan de slag gegaan om samen met Leidse cultuurvertegenwoordigers een Kunst – en Cultuurambitie voor het Energiepark te ontwikkelen. Daar willen we die avond meer over vertellen.

Lest best willen we met jullie van gedachten wisselen over de positie van NLB nadat de gemeenteraad een partner voor het Energiepark e.o. heeft uitgekozen. Voor ons is en blijft het belangrijkste, dat wij als buurtbewoners en betrokken stadspartners voldoende invloed kunnen uitoefenen op de gebiedsontwikkeling van het Energiepark e.o. die minstens een jaar of 10 gaat duren. Hiervoor hebben we een duidelijke onafhankelijke positie nodig, In welke vorm dat het beste kan, zijn we momenteel aan het onderzoeken.

 Nieuw bestuurslid
We zijn erg blij met de versterking van Jos van Iersel in ons bestuur. Jos heeft grote ervaring met besturen zowel bij de overheid als bij de gemeente. Dat neemt niet weg, dat het nodig is ons bestuur nog verder uit te breiden, zeker met het oog op de toekomst. Ook als je niet in onze buurt woont, ben je welkom. Als Leidenaars hebben we allemaal baat bij een leefbare binnenstad. Als het je wat lijkt, of je wilt hand – en spandiensten verlenen, bel ( 06.21980017, Aletta ) of mail ons voor een kennismaking.

Leestip
De gemeentelijke projectleider Energiepark e.o. Simone Eefting wees ons op een artikel van Frans Soetebroek, adviseur van ‘Samen stad maken’. Zijn verhaal over burgerinitiatieven, waar ze tegen aan lopen en hoe ze zich staande kunnen houden in de complexe wereld van gebiedsontwikkeling, vinden we de moeite van het lezen meer dan waard. Daarom hierbij de link, zodat jullie ook kennis kunnen nemen van dit artikel. https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/als-ik-dit-van-tevoren-had-geweten-was-ik-er-nooit-aan-begonnen/

Meer weten over Nieuw Leids Bolwerk nieuwleidsbolwerk.nl

 

Het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk

©PosadMaxwan

Het plan van Nieuw Leids Bolwerk
Het waren bijna 100 mensen die op 6 juni kwamen kijken naar ons concept gebiedsplan voor het Energiepark e.o. Een fantastische opkomst! Gelukkig kreeg het plan veel bijval en natuurlijk waren er ook een aantal knelpunten. Hier is nog flink aan gewerkt, zodat het huidige concept gebiedsplan veel draagvlak heeft van de buurt. Het plan omvat in de eerste plaats een afwisselend park met begroeide rivierbeddingen, zogenaamde wadi’s aan de kant van de Maresingel om regenwater te kunnen opvangen. Vanuit het park komen groene uitlopers naar de Lange Gracht toe, zodat ook aan de straatkant vergroening plaats vindt. Rondom het park  zijn zo’n 300-400 gevarieerde woningen inclusief sociale woningbouw gepland. Diverse stadspartners hebben ook hun steun uitgesproken voor het plan en willen in de toekomst op het Energiepark actief blijven of worden.

Boekje aanbieden aan wethouder
Van het concept gebiedsplan van Nieuw Leids Bolwerk voor het Energiepark e. o.  wordt momenteel een boekje gemaakt. Het wordt op 15 juli aangeboden aan Fleur Spijker, wethouder duurzame verstedelijking, ruimte en wonen. Op 17 juli biedt de gemeente haar gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. aan de burgers aan. Ook dan zal Nieuw Leids Bolwerk haar opwachting maken. U bent van harte welkom in De Nieuwe Energie vanaf 19.00uur.

Teken de petitie
De verwachting is dat in oktober de raad beslist over de gebiedsvisie voor het Energiepark e.o. We willen er alles aan doen om de politiek te overtuigen van de unieke kans om voor een plan te kiezen, waar bewezen draagvlak voor is van bewoners en stadspartners. Belangrijk is daarom dat het draagvlak voor dit plan van NLB ook naar buiten toe zichtbaar is. Hiervoor hebben we een petitie opgesteld, die u online kunt tekenen. Doe dat nu en vraag uw buren, vrienden en familie om dat ook te doen. Het komt aan op de hoeveelheid handtekeningen. Elke stem telt!

Meer weten? Kijk op www.nieuwleidsbolwerk.nl

 

 

Burgerinitiatief ontwaakt uit zomerslaap

Begin juli besloten wij onze activiteiten 2,5 maand te ‘dimmen’. op verzoek van wethouder Fleur Spijker schortten wij al onze activiteiten op om haar ruimte tegeven een breed participatieproces voor een gebiedsvie voor het Energie & omgeving voor te bereiden. We hebben een eerste opzet voor dit participatieproces gezien en zullen onze suggesties aan de gemeente doorgeven. Ondertussen hebben wij onze activiteietn weer opgestart met presentaties van het Nieuw Leids Bolwerk aan de raadsfractie van Groenlinks en de Rotary Leiden.

Maquette Nieuw Leids Bolwerk

Logia consulting and training, gevestigd aan de Oude Vest (Maredorp) heeft aangeboden om de maquette van het Nieuw Leids Bolwerk te maken. Logia zal daarvoor een 3D printer gebruiken. Deze week nog worden de eerste gebouwen ‘geprint’ en beschilderd. Hebt u belangstelling om mee te helpen, bijvoorbeeld met het beschilderen van de gebouwen of het ‘inrichten’ van het Energiepark en Huigpark (van de maquette natuurlijk!) laat ons dat weten via info@nieuwleidsbolwerk.nl. Wij nemen dan begin augustus contact met u op.

Samen maken wij onze buurt

De nieuwe folder van het Nieuw Leids Bolwerk is uit.

In deze folder leggen wij onder meer het Nieuw Leids Bolwerk naast de Watergasfabriek, het plan dat de MeyerBergman Erfgoed Groep heeft opgesteld voor het Energiepark en kondigen wij huiskamergesprekken aan om ons voorstel om langs de Langegracht duurzame en energie-neutrale woonhuizen en appartementen, buurtwinkels en les- en bedrijfsruimtes te bouwen nader in te vullen.

Download de folder.