Nieuwsbrief nr. 3. maart 2019: Hoe gaat het Nieuw Leids Bolwerk nu verder?

Wat vooraf ging

Het Nieuw Leids Bolwerk werd ruim een jaar geleden opgericht om de plannen van de MBEG met het Energiepark tegen te houden door een reëel alternatief op te stellen.De plannen van de MBEG zijn van tafel en ons alternatieve stedenbouwkundig plan voor het Energiepark en omgeving heeft nog niets aan kracht ingeboet. Inmiddels loopt vanuit de gemeente Leiden een participatietraject, dat in juni moet leiden tot een ontwerp gebiedsvisie. Na de zomervakantie moet de Raad hierover beslissen.

Van wensen naar open normen om de gebiedsvisie te kunnen toetsen

Als Nieuw Leids Bolwerk hebben we begin dit jaar onze wensen voor de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving aan u en de Gemeente kenbaar gemaakt. Deze wensen baseerden we op de uitkomsten van de huiskamergesprekken en de internetenquête.

Het verslag van de eerste grote participatiebijeenkomst van 30 januari is nu ook beschikbaar. Hiermee kunnen we onze wensen uitwerken tot een raamwerk van open normen dat we straks kunnen gebruiken om de gemeentelijke gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving te toetsen.Als de resultaten van de 2e participatiebijeenkomst van 26 maart beschikbaar komen betrekken we die er ook bij.

Waarom een raamwerk van open normen?

Gebiedsvisies zijn in het algemeen moeilijk te beoordelen. Veel hangt af van de interpretatie van de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van verschillende stadspartners zoals horeca, evenementenbureaus en culturele instellingen en de politieke instructies die de opstellers hebben meegekregen. Maar het is ook moeilijk omdat het bewoners veelal ontbreekt aan een zelf opgesteld raamwerk van basisvoorwaarden of open normen die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de beoordeling van de gebiedsvisie.

Oproep

We willen als Nieuw Leids Bolwerk niet alleen dit raamwerk van open normen opstellen en nodigen u als wijkbewoner, betrokkene of omwonende van het Energiepark en omgeving daarom van harte uit om samen met dit een raamwerk van open normen op te stellen. Lees het projectvoorstel

Het kost u niet al te veel tijd, er ligt als aanzet al onze wensenlijst. De tijdsinvestering bedraagt twee keer meedoen aan een internet raadpleging (1 uur in eind maart en 1 uur in medio april) en één avond voor een bewonersbijeenkomst (in april). U kunt u aanmelden door uw naam en de buurt waar u woont te zenden naar info@nieuwleidsbolwerk.nl. We hopen een groep van 30-50 bewoners bereid te vinden om met ons hierover mee te denken.

Wel reuring – geen rumoer

Het verslag van de 1e grote participatiebijeenkomst op 30 januari is uit. Aan deze bijeenkomst namen meer dan 100 belangstellende deel. Ook hier zult U zien, dat de trend o.a. voor groen, wonen, rust, en kleinschalige cultuur hier duidelijk naar voren komt.

En, dan nog de Klankbordgroep

Terwijl het participatieproces van de gemeente nog in volle gang is, hebben wij vernomen, dat de gemeente vertegenwoordigers van de cultuursector,horeca, ondernemersvereniging, Singelpark e.a. en wijkvoorzitters heeft uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep. Wij zijn niet voor deze klankbordgroep uitgenodigd. Voor ons des te meer een reden om de vinger aan de pols te houden.

Samenstelling burgerinitiatief

De samenstelling van ons burgerinitiatief is in het najaar van 2018 veranderd en bestaat nu uit:
Rutger Engelhard, Xander Stolwijk (Noordvest-Molenbuurt)
Annelies Kosijungan, Ywenne Kleiss (Nieuw Leyden)
Diana Burton, Aletta van ’t Hoog (Oude Vest, Maredorp)

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl
U kunt ons bereiken via 
info@nieuwleidsbolwerk.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *