Nieuwsbrief nr 4. maart 2019

Nog even uw aandacht voor het Energiepark

26 maart: 2de participatiebijeenkomst Energiepark e.o

Er gebeurt veel. In de wereld, in Nederland en in Leiden. Daarom willen we als Nieuw Leids Bolwerk U er aan herinneren, dat op dinsdag 26 maart de 2de participatie avond van de gemeente over het Energiepark e.o. plaats vindt. U heeft als u zich eerder heeft aangemeld voor deze participatie van de gemeente inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Mocht u zich nog willen aanmelden, kunt u mailen naar Maresa Beck van de gemeente. Het is belangrijk, dat we als burgers actief mee blijven doen aan deze participatie, zodat de gemeente rekening houdt met onze wensen en belangen bij het maken van de gebiedsvisie.

Toetsing van de uiteindelijke gemeentelijke gebiedsvisie

Als NLB willen wij zorgen, dat we de uiteindelijke door de gemeente ontworpen gebiedsvisie volledig kunnen toetsen aan al onze en uw wensen. Die wensen zijn in de internetenquête en het verslag van de huiskamergesprekken al verwoord, maar we willen die uitslagen plus de participatie conclusies plus de laatste ideeën van uw kant bundelen tot één raamwerk van belangrijke open normen of basisvoorwaarden. Het wordt anders lastig toetsen met al die verschillende verslagen.

Oproep (herinnering)

Daarom nodigen we u als wijkbewoner, betrokkene of omwonende van het Energiepark e.o. nogmaals van harte uit om samen met ons één raamwerk van open normen op te stellen, zodat we de gebiedsvisie van de gemeente straks methodisch kunnen toetsen. Het kost u niet veel tijd, er ligt als aanzet al een wensenlijst. De tijdsinvestering bedraagt twee keer meedoen aan een internet raadpleging ( in totaal 2 uur in maart) en één avond voor een bewonersbijeenkomst (in week van 8 april). Ruim 40 bewoners hebben zich al aangemeld. We hopen een groep van 60 bewoners bereid te vinden om met ons hierover mee te denken. U kunt u tot volgende week dinsdag nog aanmelden bij info@nieuwleidsbolwerk.nl

U kunt meer over ons bewonersinitiatief lezen op www.nieuwleidsbolwerk.nl
U kunt ons bereiken via info@nieuwleidsbolwerk.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *