Het open normen project om gebiedsvisie te kunnen beoordelen

Na de laatste participatiebijeenkomst op 26 maart gaat de Gemeente aan de slag met het formuleren van een gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving. Zulke gebiedsvisies  zijn altijd moeilijk te beoordelen door bewoners. Veel hangt af van de interpretatie van de resultaten van het participatietraject, de weging van de inbreng van bewoners en die van de verschillende stadspartijen (die niet noodzakelijkerwijs aan het participatietraject hebben deelgenomen) en van de politieke instructies die de opstellers van de gebiedsvisie hebben meegekregen. Maar het ontbreekt bewoners veelal ook aan een raamwerk van basisvoorwaarden, d.w.z. open normen, die zij belangrijk vinden en kunnen gebruiken bij de boordeling van de gebiedsvisie.

Het burgerinitiatief start een project om deze open normen te gaan formuleren. Niet alleen maar net  bewoners van de woonbuurten die direct grenzen aan Energiepark en omgeving, Noordvest-Molenbuurt, Maredorp, Groenoord-Zuid, Nieuw Leyden en Noorderkwartier-West.

We willen daartoe een bewonersdiscussie organiseren over welke open normen voor een gebiedsvisie van het Energiepark & omgeving voor ons bewoners echt van belang zijn. Met als doel tot een breed gedragen raamwerk van open normen te komen, waarmee wij straks de gebiedsvisie, geformuleerd door de Gemeente, kunnen beoordelen.

Bij het opstellen van de open normen willen we putten uit de zelfde bronnen die de Gemeente zal gebruiken voor het opstellen van de gebiedsvisie.

Lees meer over dit open normen project.

Deelname aan dit project kost niet veel tijd, er ligt immers al een wensenlijst die als beginpunt zal worden genomen. De tijdsinvestering bedraagt twee keer meedoen aan een internet-raadpleging (1 uur in eind maart en 1 uur in medio april) en één avond voor een bewonersbijeenkomst (in april).

We hopen dat 30-50 geïnteresseerd zullen zijn om hun bijdrage te leveren aan dit project waarmee we de Gemeente ‘bij de les willen houden’.

U kunt zich tot  24 maart aanmelden met het onderstaand  aanmeldingsformulier.