Nieuwsbrief 3 januari 2019: Praat ook in 2019 mee over het Energiepark e.o.

Nieuw Leids Bolwerk wenst u allereerst een Gelukkig Nieuwjaar!

Resultaten 2018
Vorig jaar om deze tijd is ons burgerinitiatief gestart met uw aandacht te vragen voor de plannen van het toenmalige College van B&W met het Energiepark. Het ging om de samenwerking met de MBEG groep voor de ontwikkeling van de Watergasfabriek. Hier hebben wij ons actief tegen verzet. Met steun van velen van u hebben we het tij weten te keren:

  • De intentieovereenkomst met de MBEG groep is door de gemeente per 1.1.2019 niet verlengd..
  • Wethouder Spijker van stedelijke ontwikkeling heeft aangegeven in ieder geval ook woningen te willen op het Energiepark.
  • De uitslag van de enquête Energiepark e.o. geeft een grote behoefte van burgers aan groen, woningen en recreatie aan.
  • De gemeente heeft besloten opnieuw te beginnen en wil nu eerst een gebiedsvisie opstellen, die later met plannen zal worden ingevuld!. Hierdoor krijgen we als burgers een nieuwe kans om onze mening te geven over de belangrijkste uitgangspunten voor het Energiepark e.o. 

Participatie avonden Energiepark 2019

De gemeente heeft het participatietraject op 12 december vorig jaar uitgelegd en we schreven er al over in onze vorige Nieuwsbrief. Op 30 januari 2019 organiseert de gemeente de eerste ‘inventarisatiebijeenkomst’ van het participatietraject. Hier kunnen deelnemers over hoofdthema’s als wonen, duurzaamheid, veiligheid, leefbaarheid en cultuur in groepen meningen  uitwisselen. Op 26 maart 2019 volgt een ‘verdiepingsavond’ over dezelfde thema’s. Op een nog te bepalen datum volgt dan nog een slotbijeenkomst.

Iedereen is welkom, maar de gemeente verwacht wel dat deelnemers beide bijeenkomsten op 30 januari en 26 maart zullen bijwonen.De bijeenkomsten zijn ’s avonds. Precieze tijdstippen en locaties worden nog bekend gemaakt.Het is zeker belangrijk, dat u komt, want de gemeente wil nog steeds op de een of andere manier gebruik maken van de expertise van de MBEG groep, dus we moeten als burgers alert blijven.

U kunt uzelf aanmelden
Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad.Elke stem telt! Meld u nu aan: aanmeldingsformulier! 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *