Nieuwsbrief nr. 2. januari 2019: Belangrijke ronde voor het Energiepark e.o.

De wensen van Nieuw Leids Bolwerk voor een gebiedsvisie

Wij hebben de eerste weken van het jaar gebruikt om onze wensen en toetsingscriteria voor een gebiedsvisie van het Energiepark e.o. samen te stellen. Ze zijn tot stand gekomen op basis van tal van gesprekken, informatie, onderzoek en beleidsdocumenten enz. van het afgelopen jaar. We hebben ze gemakshalve onder de zes thema’s gezet die de gemeente gebruikt op de participatieavonden, zodat u bij elk thema kunt zien wat ons met het Energiepark voor ogen staat. De thema’s en onze zienswijze komen kort samengevat op het volgende neer:

1.Groen en duurzaamheid: Een wijk als groene rustheuvel in een drukke compact versteende stad
2.Leefbaarheid en sociale veiligheid:
Een wijk waar mensen elkaar kennen en steunen
3.Gezondheid:
Een wijk waar kinderen buiten spelen en volwassenen kunnen ontspannen
4.Wonen: 
Een wijk met betaalbare duurzame woningen, gebouwd in harmonie met de stadsnatuur
5.Cultuur, horeca en economie:
Een wijk waar cultuur en horeca ondersteunend zijn aan de woon-en parkfuncties
6.Bereikbaarheid en parkeren:
Een autovrije wijk met een innovatief mobiliteitsprogramma

We hebben deze zes thema ‘s verder uitgewerkt. Dat kunt u op onze website lezen onder wens voor de gebiedsvisie. Het is onze intentie dat deze wensen de dialoog tussen de vele deelnemers van de komende participatieavonden zullen bevorderen.Als u reacties hebt op onze wensen, dan horen we die graag per mail info@nieuwleidsbolwerk.nl 

Uitslag enquête open vragen

De gemeente heeft in december een enquête gehouden die door bijna 1000 mensen is ingevuld. De antwoorden op de open vragen zijn nu ook verwerkt en de uitslag(LINK) kunt u nalezen. “Wat opvalt is, dat kleinschaligheid en rust de boventoon voeren. Daarnaast spelen groen en sport een zeer belangrijke rol in de antwoorden. Over het algemeen bestaat de voorkeur uit een mix van woningen in het gebied. Belangrijkste is betaalbaarheid. Of het nu gaat om sociale woningbouw, woningen voor starters of studenten.Culturele activiteiten vindt men zeker ook kunnen, maar ook hier geldt weer: rust en kleinschalig. Men ziet zich vertoeven in het gebied, terwijl twee buurtbewoners een potje schaken op een daarvoor bestemd tafeltje, kinderen pingpongen, de buurman nog zijn rondje hardloopt en het buurmeisje studeert in het gras.”[1]

We hopen dat de geplande discussies tijdens de participatieavonden op 30 januari en 26 maart a.s. niet vanaf nul zullen beginnen, maar voortbouwen op de resultaten van het afgelopen jaar, de eerste avond op 12 december, de internet enquête en de huiskamergesprekken.
Doe mee en praat mee! Het gaat om de toekomst van een belangrijk stuk Leidse binnenstad. Nog niet aangemeld, het kan nog: aanmeldingsformulier! 

[1]Verslag enquête toekomst Energiepark 2019, gemeente Leiden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *