Online enquête: rapportage

De gemeente heeft in de 2de helft van november 2018 een online enquête uitgezet om ideeën, wensen en zorgen  die in stad leven over de toekomst van het Energiepark & omgeving te inventariseren. Iedereen kon haar of zijn mening geven. De enquête werd ook toegezonden aan de leden van het Leiden Panel, een groep van 750 ad random geselecteerde Leidenaren die regelmatig door de Gemeente wordt geraadpleegd over onderwerpen die in de stad spelen.

973 geïnteresseerden hebben de enquête ingevuld.

Lees het eind verslag van de enquete.

Een belangrijke focus van de enquête was de vraag welke invulling de respondenten aan het Energiepark & omgeving wilden geven. Deze vraag resulteerde in het volgende verlanglijstje:

Per thema werden vervolgvragen gesteld. Daaruit kwam vrijwel hetzelfde beeld naar voren: groen duidelijk bovenaan; parkereen, winkels en werken onderaan. Wonen recreatie, culturele activiteiten kwamen hier ook in het midden terecht. Bij deze laatste vier thema’s bleek uit de toelichtingen dat wat de respondenten verstaan onder het thema persoon erg kan verschillen.

De respondenten brachten de volgende punten die aandacht verdienden naar voren:

 • risico op geluidsoverlast, grote evenementen
 • (parkeer-)drukte
 • onveiligheid / aanwezigheid van daklozen
 • niet alles volbouwen / behoud groen
 • niet uitleveren aan commercie
 • luister naar bewoners
 • passende (industriële) bouwstijl
 • verkeersveiligheid (Langegracht)
 • denk duurzaam.

De respondenten hadden zelf ook ideeën over de invulling van het Energiepark & omgeving. Hier onder een greep uit hun suggesties:

 • werkplaatsen / ateliers / ambachten
 • disco
 • natuureducatie
 • onderwijs
 • markthal
 • buurtactiviteiten
 • debatcenbtrum
 • uitkijktoren
 • standslandbouw / urban farming
 • stadsstrand.

De respondenten bleken evenredig verdeeld te zijn over de leeftijdsgroepen, met uitzondering van de jongeren.

Van de respondenten wonen 50% in de omgeving van het Energiepark, 17% in het overige deel van de binnenstad, 31% in Leiden, maar buiten de binnenstad en 2% buiten Leiden.

Een kleine 500 (!)  respondenten (51%) willen betrokken blijven bij het participatieproces door deel te nemen in de komende bijeenkomsten. En welke redenen geven ze daarvoor op?

Tot slot, de respondenten wilden de gemeente ook nog iets meegeven, zoals de volgende suggesties:

 • We hopen dat de gemeente de belangen van de bewoners serieus neemt
 • Geef de fietser de ruimte
 • Geeft denksporten (is goed voor jong en oud) de ruimte
 • Niet volgooien met woningen of andere gebouwen
 • Luister goed naar uw burgers en ga niet eigengereid aan de slag omdat dat voor de gemeente het meeste voordeel oplevert
 • Een stad is om in te wonen ook voor de generatie die nog komt
 • Een uitgelezen kans om het gebied DUURZAAM te ontwikkelen
 • Fijn, deze raadpleging!
 • Maak een betere enquête
 • Succes en maak er iets moois van!