Nieuw Leids Bolwerk zoekt bewoners met specifieke expertise

Ter versterking van de bewonersinbreng in het aanstaande gemeentelijk participatietraject voor het Energiepark & omgeving zoeken wij bewoners met specifieke expertise op een van de volgende terreinen:

  • duurzame en energievrije woningbouw
  • klimaatadaptaties in de binnenstad
  • innovatieve mobiliteitsprogramma’s
  • leefbaarheid en de nieuwe omgevingswet
  • biodiversiteit en ecologie in stadsparken
  • het Leids evenementen- en horecabeleid
  • het Leids parkeerbeleid en
  • gemeentelijke wet- en regelgeving.

Onze vraag aan deze medebewoners is: zou u bewoners die worden uitgenodigd om aan het gemeentelijk participatietraject deel te nemen willen helpen om hun inbreng te formuleren en zo nodig te onderbouwen?

Meldt u aan en zendt een email naar info@nieuwleidsbolwerk.nl met vermelding van uw naam, wijk, emailadres en telefoonnummer en de terreinen waarop u kan adviseren. Wij nemen daarna contact met u op.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *