Tot 15 september: ‘even dimmen’

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame ontwikkeling, Ruimte & Wonen) heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE Groep) en het Nieuw Leids Bolwerk gezamenlijk ontvangen. Ze heeft de MBE Groep verteld dat er nu twee voorstellen voor het Energiepark op tafel liggen, ‘Creativiteit met een groen aureool’ en het ‘Nieuw Leids Bolwerk’ van ons burgerinitiatief. En ook, dat ze veel waarde aan het zorgvuldig doorlopen van een breed participatieproces om de verschillende belangen en meningen onder bewoners en stadspartijen te kunnen inventariseren. Ze zegt dat de gemeentebestuur daarom de regie in de planvorming, en dus ook in het daarbij behorende participatieproces, op zich gaat nemen.

De wethouder heeft  ons  gevraagd een pas op te plaats te maken in de planvorming voor het Nieuw Leids Bolwerk en haar de ruimte te gunnen om het participatieproces voor te bereiden zonder dat ze voortdurend hoeft te reageren op ad hoc ontwikkelingen. Wij hebben besloten om de wethouder de gevraagde ruimte te geven en besloten om tot 15 september onze activiteiten op te schorten. Het betreffen hier (1) de geplande de live geluidstest waarbij we Cat 2b dB(A) muziek in het Energiepark draaien en bij de bewoners in de buurt langsgaan om hun geluidservaring te registreren en (2) de huiskamergesprekken om bepaalde aspecten van ons voorstel met bewoners verder in te kleuren. Ook de geplande Facebookactie waarbij we specifieke aspecten van de wooningbouwagenda van het nieuwe College onder de loep  nemen hebben we vooralsnog uitgesteld. Lees onze brief aan de mevrouw Spijker.

De wethouder heeft ons beloofd om ons medio september te informeren hoe ze het participatieproces wil inrichten en welke thema’s daarin aan de orde gaan komen. Wij zullen u daarover informeren en dan met u besluiten hoe we ons burgerinitiatief verder voort gaan zetten.

En, hebt u uw buren al gevraagd om onze website te bezoeken en, als het ze aanstaat wat ze daar over het  Nieuw Leids Bolwerk lezen, hun steun voor ons burgerinitiatief te registerren? Als u dat nog moet doen, kunt dat dan alstublieft, nog voor u op vakantie gaat, nog even aan ze vragen? Alvast hartelijk dank.

We kunnen alle steun gebruiken, elke stem telt.

Steun het Nieuw Leids Bolwerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *